Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1984-86

Indeholdte værker:

Den Danske Mercurius