Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-

Indeholdte værker:

INDHOLD
UDGIVERENS FORORD
SOPHUS CLAUSSENS LYRIK I-IX
I · MANUSKRIPT- OG TEKSTBESKRIVELSE
II · PRINCIPPER FOR MANUSKRIPT- OG TEKSTBEHANDLINGEN
1. Manuskripter
2. Den trykte tekst
III · KOMMENTAREN
Naturbørn
DØGNDRØMME
JEG SYNTES -
KAN DU DRØMME MED MIG?
DU SOM EN LILLE KATTEKILLING ER ...
VAAR I VINTER
DÆMRING
HVER MORGEN, NAAR JEG VAAGNER
SAGTELIG ...
PAA STRANDVEJEN
SENT HJEM
KÆRLIGHED
BAGEFTER
EN STORMDRØM DER GAAR ...
MESSALINA
FOR GOD!
KÆRLIGHEDS PROGRAM
SOLNEDGANG
HVORFOR MON?
EFTER REGNEN
SOMMERMORGEN
PAN
FALDENDE SNÉ
EN FABEL
MANNA
HILSEN*
ANTONIUS GYNT
Drømme
Vision
Det værste
Sommervarme
Forbandelse!
Nye Piger Et Resultat
RAADLØS
MAANESKIN
FØRSTE GANG
SPØGELSESFRYGT
DINE KYS ER IMOD DIG
ANKA! ANKA!
DER SLUMRED I DIT BLIK...
EFTERAARSDIGT
ET FARVEL
I DRIFT
AFTENSKUMRING
I MARTS
FRISKT VEJR
NYMENNESKER
Tidsbillede
Hos de ventende
Metamorfose
Poesi
Ungdom
Nymennesker Et Brev
Credo
TIL ALLE
Nu har I fulgt til disse sidste Blade
Dog har jeg Troen paa en Salighed
EFTERSKRIFT TIL NATURBØRN
NOTER TIL NATURBØRN
Indledning til kommentaren
Et udførligere udkast i afskrift ses i NkS 1340, 8°, XVIII, 107.
Døgndrømme
Jeg syntes -
Kan du drømme med mig? (9.6.1884)
Du som en lille Kattekilling er ...
Vaar i Vinter
Dæmring (10.4.1885)
Hver Morgen, naar jeg vaagner
Sagtelig ...
Paa Strandvejen
Sent hjem
Kærlighed
Bagefter (1885)
Messalina
Kærligheds Program
Solnedgang (5.1.1886)
Sommermorgen
Pan
Faldende Sné (før 9.2.1886 (?))
En Fabel
Manna (19.11.1885)
Hilsen (sommer 1886 (?))
Antonius Gynt. I. Drømme
Antonius Gynt. II. Vision (jan. 1887)
Antonius Gynt. III. Det værste
Antonius Gynt. IV. Sommervarme
Antonius Gynt. V. Forbandelse (jan. 1887)
Antonius Gynt. VI. Nye Piger
Ft 37
Maaneskin (16.9.1886)
Spøgelsesfrygt
Dine Kys er imod dig
Anka! Anka!
Der slumred i dit Blik ...
Et Farvel (sensommeren 1886)
I Drift
Aftenskumring
IMarts
Friskt Vejr (20.5.1887)
Nymennesker. II Hos de ventende (9.2.1887)
Nymennesker. III. Metamorfose
Nymennesker. IV. Poesi
Nymennesker. VI. Nymennesker (14.2.1887)
Nymennesker. VII Credo
Til Alle I
Til Alle II
MINA
OUVERTURE
1884
MINA [undertitel]
EKSEKUTION
VENINDERNE
BRUDDET
FORVANDLINGENS LOV
NYE MAAL
NYT FORAAR /MINA
LIDENSKABENS VINGER - SJÆLENS TEGNING
ET TILBAGEFALD
EPILOG
EFTERSKRIFT
EFTERSKRIFT TIL MINA
NOTERTIL MINA
FORKORTELSESLISTE OG BIBLIOGRAFI (1887-1931)
I: Bøger af Sophus Claussen
Oversættelser
Breve og udvalg
II: Bøger om Sophus Claussen
III: Aviser og tidsskrifter
IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.