Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-

Indeholdte værker:

INDHOLD
PILEFLØJTER
Pilefløjter [undertitel]
UDENLANDS
EN LÆSERINDE
MOS
HVORFOR?
VILLAVEJE
ROMANCE
BORTE
KØBENHAVNSK
TIL ALBERT GOTTSCHALK
HVIDTJØRN
FATTIGE KVINDER
TAGDRYP
RINGENS MAGI
I EN PARK
SOLSKINSVISE
TONEARKITEKTUR
STORSTAD
FORAARSPLØJN1NG
I FORSTADEN
I EN FRUGTHAVE
NOVELLE
PAA KYSTEN VED HELSINGØR
LANGS HAVET
LÆBEBLOMSTERNE
MARINE
HØSTSOL
ÆRTEBÆLGE
FLAMMELILLE
I MISMOD
EFTERAARET
LANDSBY-VEJE
VED EN MØLLE
BALAFTEN
REJSEMINDER
BUDDHA
Rejsebilleder
Storm- og Trængselsaar
Afskedsharmoni
Til en Søster [1]
Til I. og V.
Tysk Kystby
Køln
Damen fra Køln
Til en Søster [2]
Til Hende
Hassan og Digteren. Persisk Fabel
Digteren og Hassan. Persisk Fabel
Før Stævnemødet
Gensynet
Gargantua eller 'sikket-Gab-du-har'. Frit efter Rabelais
Kunstner-Existens (Ved et Hus, jeg en Aften gik forbi i Paris)
Paa ny ved Østersøen
Træerne
Sommer
Den første Vandringsmand
Den anden Vandringsmand
Den Første taler
Den Anden svarer
Den Første
Sol og Bjærge
NYT FORAAR /PILEFLØJTER
PASTORALE
VALFART
VED ET VANDFALD
HVAD JEG DRØMTE OM NATTEN PAA BJÆRGET
DE VALFARTENDE SMAAPIGERS LEG MENS MØDRENE VAR TIL MESSE
I DEN HELLIGE KILDES KIRKE
AFTENSLOTTE
POETENS BØN PAA BJÆRGET
LOVSPROG OM UNYTTIG KIV
PAA NEDFART
SILHUET AF EN MULÆSELDRIVER
RUNER
SE, EN GUD ...
MENS JEG REJSER MOD NORD
KVINDERNE NORDFRA
TIL EN BLOND KVINDE
AFTEN PAA KULLEN
FYLGIE
EVANGELIUM
I Arkadien
FORAARSRIM
Røg
KULRØG
FESTRØG
EFTERSKRIFT TIL PILEFLØJTER
NOTER TIL PILEFLØJTER
Over mit Hoved ...
Udenlands (1886-1890)
En Læserinde (1899 (?))
Mos
Hvorfor?
Villaveje
Romance
Borte
Københavnsk
Til Albert Gottschalk (forår 1892)
Hvidtjørn
Fattige Kvinder
Tagdryp (1888 el. 1889)
Ringens Magi (forår 1897)
Ien Park (1888 el. 1889)
Solskinsvise
Tonearkitektur (1888 el. 1889)
Storstad
Foraarspløjning (fire første str. 1886; 1891)
IForstaden (vinter 1890-91)
I en Frugthave
Novelle
Paa Kysten ved Helsingør
Langs Havet (før sept. 1890)
Læbeblomsterne
Marine
Høstsol (8.10.1888)
Ærtebælge
Flammelille
IMismod
Efteraaret
Landsby-Veje (1897-98)
Ved en Mølle (vinter 1890-91)
Balaften
Rejseminder
Buddha
Anden BogRejsebilleder
Afskedsharmoni
Til en Søster [I]
Til I. og V.
Tysk Kystby
Køln
Damen fra Køln
Til en Søster [II]
Til Hende (efter 8.4.1894)
Hassan og Digteren
Digteren og Hassan
Før Stævnemødet
Gensynet
Gargantua
Kunstner-Existens
Paa ny ved Østersøen
Træerne
Sommer (maj 1892)
NytForaar
Pastorale
Valfart
Ved et Vandfald (?)
Hvad jeg drømte ... (1896-97)
Smaapigernes Leg (1896-97)
Iden hellige Kildes Kirke
Aftenslotte
Poetens Bøn paa Bjærget
Lovsprog om unyttig Kiv
Paa Nedfart (?)
Silhuet af en Mulæseldriver
Runer (?)
Se, en Gud ... (juni 1894)
Mens jeg rejser mod nord
Kvinderne nordfra
Til en blond Kvinde
Aften paa Kullen (forår 1898)
Fylgie
Evangelium (forår 1897)
Foraarsrim fra en Købstad
Røg (forår 1898)
TREFODEN
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Ballade (eller hvorledes man sætter Problemer til Debat)
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXXModerne Muse
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
I SKOVENE
Bedeklokker
De unge Mænd ved Skovhytten
Sangmøens Bryllup (I en Lystakt under Skovene)
Paa Skovvejen
EPILOG /Trefoden
EFTERSKRIFT TIL TREFODEN
NOTER TIL TREFODEN
FORKORTELSESLISTE OG BIBLIOGRAFI (1887-1931)
I: Bøger af Sophus Claussen
Oversættelser
Breve og udvalg
II: Bøger af Sophus Claussen
III: Aviser og tidsskrifter
IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.