Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-

Indeholdte værker:

INDHOLD
NOTER TIL ANDRE DIGTE. TRYKTE OG UTRYKTE
Principper for valg af digte.
Det gamle Systém
Det unge Danmark
Ved Løvfald
Til Ingeborg og Viggo Stuckenberg
Et Herregaardsliv
Jeg havde drømt ...
En lille Vise
Høstmorgnens klamme Taageslør ...
- Den tavse Cæsar -
I Morgen ...
Træt af Ugers Sygeleje ...
Finis finalis
Vidunderlige Hav ...
Jeg er ombølget af dig ...
Raad til en Kvinde fra det syttende Aarhundrede
Claras Drømme
Hun gaar i Sne ...
Himmelrummet er saa dybt ...
Ak en sød utugtig Længsel ...
Parodien
Til den lærde V.V.
Børnerim
Fordreven
Manke - - -
Den hvide Huri ...
Pegepind
Den gamle Morskab - - -
Er jeg bleven ensom ...
Kinesisk Novelle
Digteren sover ...
Monolog (i Tiden mellem 1910 og 1920)
Til Holberg-Samfundet
Rhytme
At tro sig af falske Profeter ...
Henrik Pontoppidan. Silhouet
Den kunstige Mikkel
Lys over Landet
Hendes Bugskind ...
I et Atelier
Tusmørket ...
I en Klit ...
Georg Brandes
Kantate ved Industri- og Landbrugs-Udstillingen i Nakskov i September 1898
Til Bjørnstjerne Bjørnson
Og Veje blev grønne ...
Digtervise. Ved Festen for Valdemar Rørdam den 5. Decbr. 1922
Folketidende. 50-Aars Fest
Nytaar
Grundlovsfest
Nogle Nytaarsrim til Horsens Demokrati
Kunst - Politik
Literær Genesis
Non imprimatur
Bered dig!
Min lille Guds Engel
Den ny Poesi
Mellem Anemoner
Dyveke
Kong Herodes' Rige
Han vandred i Øster og Vester...
Udvikling
Dansk og Tysk
Gustav Wied. Ved hans Død. 1914
Det danske Lune. Til Olaf Poulsen
Paafund!
En Hilsen til Helge Rode
Det levende Land. Til Nils Collett Vogt
Foraar igen
Albert Gottschalk
Lolland og Falster
Kom, min blodvarme Pigelil ...
Aandsbrødre
Alliance
Envoi de Prince
Koncerten/Bryllupper og Fester [II]
Pariserinde
Din Ungdom var som Natten ... /Til Johannes Jørgensen
Nu kommer Natten .../Natten
Tronprætendent/Sonet til Fabius!
Den unge Pige i Sommerregnen
Toscanas Elever
Hr. Sol og Jomfru Jord
Sne
Barbarer
Vintergæk
Jeg sad med den vilde Lilian
Sfinx
For hans Kraft i Overflod .../Til Georg Brandes
Tilegnelse
Foraars-Regntiden
Til Erik Kølby
Til Kitty
Digte fra Antonius i Paris
Indbydelse til Rejse
Romansk Verden
Rimerier under Vejs
Bryllupper og Fester [I]
Simplicitas
Den skønne Propaganda
Portræt af Foraaret
Hvide Løgne
Italien
Digte fra Valfart
Saa vandrer vi over Aarets Bro ...
Ekbátana
Gudinden kom en Formiddag ...
Jeg skrev en Dag en Petition ...
Ankomst til Siena
Maaltider i Siena
Palmesøndag
Cento cerini
Protestantisk Vaar
Unge udødelige
Evangelium
Udflugt i det senesiske Landskab
Et løst Udkast
Endnu Siena
Tizians Roser
Rom
Pompeji
Valfarten til Mont' Allegro
- Det tabte Paradis -
Hjemfart
Prolog (?)
Der vandrer en Pige ... (?)
Bauta
Efterspil (?)
Høffdings Elever (?)
Til Viola (?)
Koral, Koral ...
I min Ungdom ...
Kæreste Ingeborg S...
Det huskes, naar Asken er kold ...
Med Bram drog ...
Al Hedenskab er død ...
Men jeg har levet, ...
Se, en Aftendæmrings Taage ...
Jeg tror paa den Vilje ...
Det hændte ved Aarhundredets Slutning ...
Jeg er træt af disse himmelvendte Øjne ...
Nydelig den unge Pige ...
For sidste Gang ...
Kom med Fryd ...
I tror, at jeg lever som Ormen ...
Hvide Sne - ...
Naadegave ...
Det hele, jeg har gjort, ...
Tag Billederne bort, ...
Jeg ønsked at optø ...
Jeg kan ikke male, ...
Hvor drypper, siver, nynner ...(?)
Nu løses Frosten ...(?)
Jeg søger gærne Visdom ...
En Drøm om Skønhed ...(?)
Et Billed paa min Væg ...(?)
De stredes paa Skrænten ...(?)
Ane Kirstine af Aafjord ...
FOTOGRAFIER OG FAKSIMILER
SAMLET EFTERSKRIFT
- gift med den sidste Engel
I. En heftig Sommers Blomstring. 1887-1901
II. I Dødens Rige. 1901-1917
III. En moderne Skabens inderligere Pragt. 1917-1931
TIDSTAVLE
REGISTER OVER DIGTTITLERRegistret omfatter ikke titler nævnt i noter og efterskrifter.
REGISTER OVER DIGTES FØRSTELINIERRegistret omfatter ikke førstelinier af digte nævnt i noter og efterskrifter.
NAVNEREGISTER
BIBELHENVISNINGER
ADDENDA
ERRATA
FORKORTELSESLISTE OG BIBLIOGRAFI (1887-1931)
I: Bøger af Sophus Claussen
Oversættelser
Breve og udvalg
II: Bøger om Sophus Claussen
III: Aviser og tidsskrifter
IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.