Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh. & Kristiania
Udgivelsesdato:
1906-1909

Indeholdte værker:

MED KUL OG KRIDT SKITSER (FORAAR 1872)
DET FORUNDERLIGE SYN PAA ØSTERSØEN HELLIG TREKONGERS NAT 1870
FRA THEMSEN TIL TYNEN
I KAHYTTEN.
FRA FYRTAARNET
DEN SVØMMENDE LIGKISTE
UDFLUGTER PAA SICILIEN
1. Palermo.
II. Messina og Østkysten.
ROMANTIK OVER EN HALV HISTORIE
DIGTE
NYT LIV
EN FORPOST
PAA FJELDET
HAMMERSHUS
POULS VISE (Af en utrykt Fortælling)
FORAARSSTEMNING
I DE LYSE NÆTTER
HAVET
DU KLANG, SOM EN GANG VAKT
MENUETTO
ENGELSKE SOCIALISTER
ØSTERLANDSK (Kysten ved Tanger)
MUNKE
NATTEN PAA DÆKKET (Af en utrykt Fortælling)
DRIKKEVISE
DEN 28DE NOVEMBER 1871
NOVEMBERSTEMNING (1870)
UDE OG HJEMME
KOM MUNTRE GUTTER
JAGET
KING MOB
SKIPPEREN SYNGER
EFTERAAR
DET SICILIANSKE ÆSEL
SANG
LANDSKNÆGTENS VISE
ITALIENSK (Catania)
HØJT VIOLINENS STEMME KLANG
PYRAMIDEN
ET STJERNESKUD
EN NUTIDSVISION
PARKET OG GALLERI
KÆLDERMANDEN SYNGER
DA BYGEN KOM OP
UNDER GRANSKOVEN (Til min Hustru)
NAVNLØS
JEG SYNGER MINE SANGE
I STORM OG STILLE EFTER AAR 1874
PAA DEN ØDE Ø
NOW, TOMMY!
FLUGTEN TIL AMERIKA
FRA SANDETS REGIONER (Perspektiviske Fragmenter)
I. Et Forsvindingspunkt søges for Hovedstads livet
II. Distancepunktet findes paa Skagen
Første Kapitel
III. Perspektiv i det uendelige
ØRNEN
VIL HAN NAA OM PYNTEN?
DÆMPEDE MELODIER (EFTERAAR 1875)
TIL MESTEREN
I MELLEMAKTEN
HVAD DER HÆNDTES PAA STRØMMEN
VAARSANG
I BRESCHEN
SNEDKERSVENDENS VISER
I Til en Ven.
II Til en Veninde.
III Om Skæbnen.
FRA VERDENS-KUNSTUDSTILLINGEN
IMPROVISATION OM BORD
WILHELM MARSTRAND Død den 30te Marts 1873
AD LIBITUM
SKIBSROTTER
SONET
FRA KLITTEN En Hverdagshistorie
Forord.
I.
II.
III.
IV.
EFTERSKRIFT.
FISKEREN SYNGER
EN STRANDVASKER
I KJØGEBUGT
1.
2.
3.
FREGATTEN FREJA
LANDNAMSFART
LUTHER I WITTENBERG
HJEMKOMSTEN
VAABENSMEDEN
OKTOBERDRØMME
ET AFTENBILLEDE
MISERICORDIA
DEN SIDSTE SORTE-FODS KLAGESANG
FORBI! Efter Gieyres Maleri i Luxembourg Les illusions perdues
KRIGSBILLEDER
I.
II. Hærbwd.
III Ulrik Kruse.
IV. Anna Kolbjørnsdatter.
V. Jakob Værn.
VI. Karl for Frederikshald.
LÆGEN PAA VALPLADSEN
DA TAAGEN SÆNKED SIG
MED HØJ HORISONT
INDHOLD AF FØRSTE BIND