Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh. & Kristiania
Udgivelsesdato:
1906-1909

Indeholdte værker:

Ranker og Roser
Sommerdag
Holla, i Kroen derinde
Saa Du Knøsen, som strøg forbi
Vær hilset, i Damer
Rosenrøde Drømme
I Bergen
Foraar om Vintren
Simpel Sang
Islandsfarten før og siden
Det ny Nationalteater. En Epilog
Hilsen efter festen (Til Bjørnstjerne Bjørnson)
Circus Maximus
Den syge Mand
Harald Jerichau [1878]
Ved danske Kunstneres Julegilde i Paris
Musik og Tekster
Ved en Fontæne
Høstaften
Ved Smeltehytten
Den store Serenade i Venezia
Foraars-Symfoni
De vilde Bæster
Turneringen
Døgnets Psalmer
Sange til en Søster
Nye Sange ved Havet
Lyse Nætter
Og har jeg -
Indefrossen
Paa Kanoner og Pokaler
Karl den tolvtes Skygge
Gæstebudet
Tilbageblik
Jeg er kun det skøre Kar
Vug, o Vove
Nu er Aftnen lys og lang
Du retter tidt dit Øjepar
De svajed og svinged
Piazzale Michelangelo
Vogt paa dit Øje
Og jeg vil drage
For fuld Orkester
Solo i Salen
Dyvekes Viser
Inde i Skoven
Paa ædel Stok gror ædel Vin
Poul og Virginie under nordlig bredde
Ungdom i Digt og Sang
Plimsoll
Svar til Morgenbladet
Pejling
Androkles og Løven
Tohundredaarsdagen for Slaget i Køgebugt
Kr. Mantzius [1879]
Kong Karl den Tolvte bæres over Grænsen
Da de slettede Paragrafen ud
Naar Krabben bider
Over Barren
Havets Sang
Akvareller Undervejs
Viribus unitis
Æneas
Til nogle derhjemme
Sommer i Gurre
I Jægerherberget
Go Ahead
Rødhuder
Af Rejsepostillen
Kølvand
Bryd, Bølger, frem!
For Fiscalen
I Chaluppen
Om Bord paa Hukkerten
Den farende Svend
Ad kendte Veje
Paa Sjælland
Børnelærdom
Til Bjørnstjerne Bjørnson
Ungdom. Den gamle Mesters Syn
To Ballonbreve til Morgenbladet
Et Sendebrev
Rimbrev til Esrom Sø
Tidsbilleder og Karakteristiker
Christian Winther [1876]
Zoologen Georg Winther og Marinemaleren C. Frederik Sørensen
Den franske Kone i Sorø
Arc de Triomphe de l'Etoile
Gensyn
Pirater
Jeg Drømte
Lars Kruse. En Skildring fra Virkelighedens og Sandets Regioner
Indledningsdrapa [Peder Tordenskjold]
Barndoms Skilderi
Adelsmand
I Strømstad
Marstrand!
Sakuntala
Farlige Drømme
Til Vaar
Kom hid, I Mænd!
Den Spillemand snapped Fiolen
Jeg bærer den Hat som jeg vil
Koral
Hilsen
I Panser og Plade
Klein i Reykjavik
Festen paa Thingvoldene
I Høst
Den sidste Skanse
Et Opraab [1878]
Ved Universitetsjubilæet. Juli 1879
Stormagter!
Grøn Vinter
Maanenat
Til en Tilhørerinde
Efteraar
Konkylje
Hen over en Valplads
I Paradiset
Skænk mig
Anadyomene
Vale
Østen for Sol og Vesten for Maane
Peder Tordenskjold
Baadsmanden fortæller
Mellem Dragoner
Tordenskjolds Flagsang
Dynekilen