Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
(Kbh.)
Udgivelsesdato:
(1969)

Indeholdte værker:

PLAN FOR UDGAVEN
INDHOLD AF FØRSTE BIND
SVAR PAA DET SPØRSMAAL: HVORFOR VAR EN GUDDOMMELIG ... (1762)
TIL SELSKABET FOR SMAGENSFORBEDRING
J.N.J.N.
§.I.
§.II.
§.III.
§.IV.
§.V.
§.VI.
§. VII.
§.VIII.
§.IX.
§.X.
§.XI.
§.XII.
§.XIII.
§.XIV.
PYROLOGIA SACRA SIVE DISSERTATIO CRITICO-SACRA DE IGNE (1763)
SECTIO I
DE IGNE STRICTE SIC DICTO
SECTIO II
DE IMPROPRIIS IGNIS IN SACRO CODICE SIGNIFICATIONIBUS
SECTIO III
DE PoeNIS IGNEIS, QVARUM MENTIONEM FACIT SACER CODEX
LYKKENS TEMPEL EN DRØM (1764)
DE PARADISO (1764)
§. I.
§. II.
§. III.
§. IV.
§. V.
§. VI.
§. VII.
§. VIII.
§. IX.
TANKER I ANLEDNING AF HR. HANS EBBESEN ... (1765)
MELETEMATA QVÆDAM DE PRAVIS SCRIPTORIBUS (1765)
DE CREATIONE
KLAGE-SANGE OPFØRTE PAA DET KGL. UNIVERSITET DA KONG FREDERIK DEN FEMTE ...(1766)
FOR PARENTATIONEN
EFTER PARENTATIONEN
SØRGE-SANGE I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE DEN 18DE MARTIUS 1766 ... (1766)
FOR DEN FØRSTE PARENTATION
FOR DEN ANDEN PARENTATION
FOR DEN TREDIE PARENTATION
EFTER DEN TREDIE PARENTATION
DA DEN HØYSALIGE KONGE BLEV UDFØRT
KANTATE I ROESKILDE DOMKIRKE DEN 19DE MARTIUS 1766 DA KONG FREDERIK DEN FEMTE ... (1766)
CANTATE SOM TIL KONG CHRISTIAN DEN SYVENDES OG DRONNING CAROLINE MATHILDES SALVINGS-FEST ...
SYNGENDE PERSONER
KANTATA TIL DEN I ANLEDNING AF KONG CHRISTIAN DEN SYVENDES OG ... SALVINGS ACT, ...(1767)
SYNGENDE PERSONER
FOR PROMOTIONEN
EFTER PROMOTIONEN
TANKER I ANLEDNING AFFRUE RYEBERGS DØD(1767)
DE POËSEOS NATURA ETINDOLE(1767)
§. 1.
§. II.
§. III.
§. IV.
§. V.
§. VI.
§. vii.
§. VIII.
§. IX.
TANKER I ANLEDNING AF FRØKEN SOPHIA DORTHEA V. HOLSTEIN'S DØDSFALD (1768)
PASSIONS-CANTATA SOM I FASTEN OPFØRES AF DET MUSICALISKE SELSKAB ... (1768)
DEN FØRSTE AFDEELING
DEN ANDEN AFDEELING
DEN TREDIE AFDEELING
I ANLEDNING AF HR. PALLUDAN OG JFR. LØNBORG'S MARIAGE (1768)
SØRGE-DIGT OVER FRUE RAHBEK (1768)
SØRGE-CANTATA VED CHRISTI GRAV SOM I FASTEN ... (1769)
DEN FØRSTE AFDEELING
DEN ANDEN AFDEELING
ADAM OG EWA ELLER DEN ULYKKELIGE PRØVE ET DRAMATISK STYKKE ... (1769)
ADAM. - EWA.
DEN FØRSTE HANDLING
MELLEM-SANG
DEN ANDEN HANDLING
MELLEM-SANG
DEN TREDIE HANDLING
MELLEM-SANG
SANG
DEN FIERDE HANDLING
MELLEM-SANG
DEN FEMTE HANDLING
SLUTNINGS-SANG
TANKER DA ARVEPRINDS FREDERIK GIENNEMGIK SMAA-KOPPERNES INDPODNING (1769)
TIL DRONNING JULIANE MARIE PAA HENDES FØDSELS-FEST DEN 4DE SEPT. 1769 (1769)
ROLF KRAGE. ET SØRGESPIL, I FEM HANDLINGER (1770)
ROLF KRAGE, Konge i Danmark.
DEN FØRSTE HANDLING1)
DET FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
DEN ANDEN HANDLING5)
DET FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
DEN TREDIE HANDLING2)
DET FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
NIENDE OPTRIN
TIENDE OPTRIN
DEN FIERDE HANDLING
DET FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
NIENDE OPTRIN
TIENDE OPTRIN
DEN FEMTE HANDLING2)
DET FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SIDSTE OPTRIN
ANMÆRKNINGER
RETTELSER TIL I. BIND