Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
(Kbh.)
Udgivelsesdato:
(1969)

Indeholdte værker:

INDHOLD AF ANDET BIND
ODE TIL PRINTZ FRIDERICH, DA HAN FORNYEDE SIN DAABES PAGT (1770)
TIL HERR MÜNSTER OG JFR. RING OG TIL HERR RING OGJER. THORNAM (1770)
TEXTEN
SØRGE-SANGE OPFØRT I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE ... (1770)
FOR DEN FØRSTE PARENTATION
FOR DEN ANDEN PARENTATION
EFTER DEN ANDEN PARENTATION
DA DEN HØISALIGE DRONNING BLEV UDFØRT MOTETTO MED KLAGE-SANGE
SØRGE-SANGE OPFØRT I ROESKILDE DOM-KIRKE DEN 14DE JUNII 1770, ... (1770)
ET GLIMT FRA TIDEN IND I EVIGHEDEN VED FRUE GEHEIMERAADINDE VON SCHULINS ...(1770)
OVER HR. HERMANNY (1770)
PHILET EN FORTÆLNING (1770)
PAA KONGENS FØDSELS-DAG. 1771
PASSIONS ORATORIUM, OPFØRT AF DET SAA KALDEDE RAADHUUSSTRÆDETS MUSIKALSKE SELSKAB (1971)
ADSKILLIGT AF JOHANNES EVALD (1771)
FORERINDRING
PHILET EN FORTÆLNING [Andet Oplag]
SØRGE-CANTATA I ANLEDNING ... ENKEDRONNING SOPHIE MAGDALENES ...
FØRSTE AFDEELING
ANDEN AFDEELING
ØNSKE TIL JOMFRUE CECILIA WORMSTRUP, PAA HENDES FØDSELS-DAG
PHILETS FORSLAG OM PEBERSVENDENE, SOM VIST VIL BLIVE IVÆRKSAT (1771)
RECITATIV OG ARIA, SIUNGET DEN 18. MAJ 1771, ...
DA JEG VAR SYG (1771)
DE BRUTALE KLAPPERE. ET TRAGI-COMISK FORSPIL, ... (1771)
HANDLENDE PERSONER
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
KLAGE-SANG AF EN BEKIENDT VED HR. HAAGENSENS GRAV DEN 28DE DECEMBER 1771
PHILEMON OG BAUCIS. ET SKUESPIL MED SANG, I EN HANDLING. ... (1772)
PERSONER:
ISTE OPTRIN
IIDET OPTRIN
IIIDIE OPTRIN
IVDE OPTRIN
VTE OPTRIN
VITE OPTRIN
VIIDE OPTRIN
VIIIDE OPTRIN
IXDE OPTRIN
XDE OPTRIN
XITE OPTRIN
XIITE OPTRIN
XIIIDE OPTRIN
XIVDE OPTRIN
XVDE OG SIDSTE OPTRIN
PAA KONGENS FØDSELS-DAG 1772
AVISARTIKEL I (1772)
AVISARTIKEL II (1772)
TIL HR. N.
HEDNINGERNES FRELSE, ET PASSIONS ORATORIUM (1772)
SYNGENDE PERSONER
TAARER VED HERR FREDERIK VON ARNSBACHS GRAV (1772)
I ANLEDNING AF HANS EXCELLENCE HR. GREV HAXTHAUSENS AFGANG ... (1772)
EN PASSIONS-SANG [STABAT MATER]. DANSK EFTERLIGNING (1772)
HAAB OG ERINDRING (1772)
TIL HERR BERLING OG JFR. GODICHE PAA DERES BRYLLUPSDAG DEN 9 OCTOBER 1772
HARLEQUIN PATRIOT ELLER DEN UÆGTE PATRIOTISME EN COMISK COMOEDIE ... (1772)
HANDLENDE PERSONER
FØRSTE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
ANDEN HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
NIENDE OPTRIN
TREDIE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
NIENDE OPTRIN
SIDSTE OPTRIN
PEBERSVENDENE. ET LYST-SPIL I FEM HANDLINGER
HANDLENDE PERSONER:
FØRSTE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
ANDEN HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
TREDIE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
FIERDE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
FEMTE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SIDSTE OPTRIN