Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
(Kbh.)
Udgivelsesdato:
(1969)

Indeholdte værker:

INDHOLD AF TREDIE BIND
CERERIS OG THETIDIS STRID. EN PROLOGUE (1774)
HANDLENDE PERSONER:
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
LANDSBYE-HØITIDEN (1775)
HANDLENDE PERSONER:
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
BALDERS DØD. (1775)
PERSONERNE:
FØRSTE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
ANDEN HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
NIENDE OPTRIN
TIENDE OPTRIN
ELLEVTE OPTRIN
TREDIE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
SIDSTE OPTRIN
FORKLARING OVER GAMLE, ISÆR MYTHOLOGISKE ORD OG NAVNE, SOM FOREKOMME I DETTE STYKKE
I ANLEDNING AF DEN SAL. MAD. JAKOBSENS DØDSFALD I RONDSTED DEN 1 MAY 1775
RUNGSTEDS LYKSALIGHEDER. EN ODE (1775)
ODE TIL ARVE-PRINDSEN, DEN 11. OCTOBER 1776
SØRGE-CANTATE OPFØRT PAA WALK. COLLEGII ... CHRISTIAN HORREBOWS DØD (1776)
FOR PARENTATIONEN
EFTER PARENTATIONEN
SØRGE-CANTATA OPFØRT ... PEDER HOLMS DØD (1777)
FOR PARENTATIONEN
EFTER PARENTATIONEN
VERS PAA ET SØLV SKILDT GIVET TIL ET KONGE-BAAND ... (1777)
I ANLEDNING AF HENDES KONGELIGE MAJESTÆTS DRONNING JULIANA MARIA ... 1777
TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (1777)
SØRGE-CANTATA VED SALIG HERR ULRICH FRIDERICH SUHMS BEGRAVELSE DEN 22 JAN. 1778
SANG I ANLEDNING AF KONGENS FØDSELSDAG 1778
OPINIONS (1778)
ET HENGIVENT ØNSKE (1778)
AFTENEN: ET FRAGMENT (1778)
ESELET OG BONDEN. EN FABEL (1778)
KLAGE-SANG OVER SKIØDEHUNDEN: MASKE (1778)
VED EN FEST PAA KRONPRINDSENS FØDSELSDAG (1778)
INDSKRIFTER VED FESTEN
UNDER FRUE CAROLINE WALTHERS PORTRAIT (1778)
INDFØDS-RETTEN (1778)
I ANLEDNING AF HENDES KONGELIGE MAJESTÆTS DRONNING JULIANA MARIA ... (1778)
INDSKRIFT VED EN FEST I SAMME ANLEDNING
DET NYE AAR 1779
CANTATE OPFØRT VED UNIVERSITETETS ... KONGENS FØDSELSDAG 1779
EFTER TALEN
CANTATE VED JUBILEET DEN 11 MAY 1779 I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS INDVIELSE
FOR BEGYNDELSES-TALEN
FOR DEN JURIDISKE TALE
FOR DEN MEDICINSKE TALE
FOR SLUTNINGS-TALEN
FISKERNE. ET SYNGESPIL I TRE HANDLINGER. EN PRIISDIGT (1779)
HANDLENDE PERSONER:
FØRSTE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
ANDEN HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OPTRIN
SYVENDE OPTRIN
OTTENDE OPTRIN
NIENDE OPTRIN
TREDIE HANDLING
FØRSTE OPTRIN
ANDET OPTRIN
TREDIE OPTRIN
FIERDE OPTRIN
FEMTE OPTRIN
SIETTE OG SIDSTE OPTRIN
EPIGRAMMER
1. VERSEMAGEREN
2. CLAUS RIMERS GRAVSKRIFT
3. DEN FORNUFTIGE DATTER
EN NYE AANDELIG SANG (1779)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
TIL MIN M*** (1780)
SAMTLIGE SKRIFTER I, TILEGNELSE (1780)
TIL KONGEN
SAMTLIGE SKRIFTER I, FORTALE (1780)
TIL LÆSEREN
POENITENTEN. EN ODE (1780)
FØLELSER VED DEN HELLIGE NADVERE. EN ODE, (1780)
TIL SIELEN. EN ODE (1780)
TIL ARVEPRINDS FREDERIK, DEN 11. OCTOBER 1779. EN ODE
MESTER SYNAALS FORTELLING I (1780)
MESTER SYNAAL FORTELLER SIT LEVNETSLØB. ADSKILLIGE SPØRGSMAAL, SOM I ANLEDNING DERAF BLIVE FOREBRAGTE I SELSKABET. MESTER SYNAALS FORUNDERLIGE REYSE TIL RAVGALLINIEN OG TIL ABEKATTENES ØE (*)
MESTER SYNAALS FORTELLING II (1780)
FORTSÆTTELSE OG BESLUTNING AF MESTER SYNAALS FORUNDERLIGE REISE TIL RAVGALLINIEN OG TIL ABEKATTENES ØE. ADSKILLIGE AF DE FREMMEDES BETÆNKNINGER DERVED
TIL MIN M** PAA HANS BRODERS FØDSELSDAG (1780)
JOHANNES EWALDS SIDSTE POETISKE FØLELSER NOGLE TIMER FØR HANS DØD (1781)
TILLÆG
GRATULATION DA SEIGR. PEDER HUULEGAARD OG ... BRYLLUPS-FÆST (1759)
TANKER I ANLEDNING AF SR. HUULEGAARDS DØDELIGE AFGANG (1769)