Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh. Kristiania
Udgivelsesdato:
1919-20

Indeholdte værker:

LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART
CHRISTIAN FALSTERSI. DISCURS. OM VISSE TING, SOM BEFALDEHOS MODSTANDERE.
II CRITICUS STRAFFENDE SIG SELVa).
III OM NOGLE NYERE OPFINDELSERSMINDRE FORDELAGTIGE FORDELE.
IV LIDEN PHILOSOPHISK PRÆDIKENOM HEDNINGERNESKÆRLIGHED TIL GUD OG NÆSTEN.
V OM VOR TIDS BARBARISKE VELTALENHED.
VI OM TITELEN: KONGERNES KONGE.
VII OM EN MÆRKVÆRDIG SVENSK REGNEMESTER.
VIII JANNES & JAMBRES.a)
IX OM FYRSTENS MYNDIGHED OVERBORGERNES MENINGER.
X KORT BEGREB AF DET GAMLEROMERSKE HOF.
XI PAULI KAMP MED VILDE DYR.
XII LITTERAIRE SAMVITTIGHEDSTILFÆLDE.
XIII FORHANDLINGER VED ET PHILOSOPHISK GÆSTEBUD.
XIV ET ÆRGERRIGT PHILOSOPHISK LIG.
XV OM UTIDIG FROMHEDS TRÆLDOM.
XVI OM VERDENS ALDERDOMa).
XVII BØR PRÆSTERNE VÆLGES AF ALMUEN?a)
XVIII ET LÆS SKÆLDSORDELLER:OM DE GAMLES SPOTTELIGE NAVNE.
XIX BØR HOREHUSE TAALESI STATEN?a)
XX EFTERFORSKNINGER ANGAAENDEARTICLE XLIII I RIBE BYS STADSRET.
XXI OM PRISEN PAA BØGER HOSDE GAMLE.
XXII OM PEDERS SVÆRD.
XXIII OM HOFFERNES TRYLLERI.
XXIV UDDRAG AF CHRISTIERNI II, DANMARKS, SVERIGES,NORGES ETC. KONGES LOVE.
XXV OM NOGLE DRENGE-FESTER.
XXVI OM STRAFFE FOR BOGHANDLERE.
XXVII OM NOGLE UBILLIGHEDER AF DECHRISTNE MOD HEDNINGERNE.
XXVIII REJSE TIL MAANENa).
XXIX FORDØMMER IKKE! LUC VI, 37a).
XXX OM DEN SANDE SJÆLS-STORHED.
XXXI OM CHRISTELIG CYNISMEELLERSAMMENLIGNELSE MELLEM DE SAAKALDTE PIETISTER OG DE GAMLECYNIKEREa).
XXXII OM AT OMSKÆRE DE LÆRDESFORHUD.
XXXIII OM DEN GEMENE MANDS FORTRINI FORNUFT.
NOTER OG OPLYSNINGER. (Falsters egne henvisninger og håndskrevne tilføjelser er spatierede.)
DEDICATIONERNE.
I. DISCURS.
II. DISCURS.
III. DISCURS.
IV. DISCURS.
V. DISCURS.
VI. DISCURS.
VII. DISCURS.
VIII. DISCURS.
IX. DISCURS.
X. DISCURS.
XI. DISCURS.
XII. DISCURS.
XIII. DISCURS.
XIV. DISCURS.
XV. DISCURS.
XVI. DISCURS.
XVII. DISCURS.
XVIII. DISCURS.
XIX. DISCURS.
XX. DISCURS.
XXI. DISCURS.
XXII. DISCURS.
XXIII DISCURS.
XXIV. DISCURS.
XXV. DISCURS.
XXVI. DISCURS.
XXVII. DISCURS.
XXVIII. DISCURS.
XXIX. DISCURS.
XXX. DISCURS.
XXXI. DISCURS.
XXXII. DISCURS.
XXXIII. DISCURS.
REGISTER OVER DISCURSERNES TREDIE PART