Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1994

Indeholdte værker:

Mendel Hertz
Breve fra Choleratiden
Breve fra Choleratiden, indeholdende en lille Begivenhed
lFra Frants Holm til Fuldmægtig Mathiesen
2Fra Frants Holm til Mathiesen
3Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
4Fra Mathiesen til Frants Holm
5Fra Frants Holm til Mathiesen
6Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
7Fra Frants Holm til Mathiesen
8Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
9Fra Frants Holm til Mathiesen
10Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
11Fra Frants Holm til Mathiesen
12Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
13Fra Frants Holm til Mathiesen
14Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
15Fra Frants Holm til Mathiesen
16Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
17Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
18Fra Frants Holm til Mathiesen
19Fra Mathiesen til Frants Holm
20Fra Frants Holm til Mathiesen
21Fra Ernst Rosen til Overlærer Sommer
22Fra Frants Holm til Mathiesen
Efterskrift af Udgiveren
Den Vægelsindede paa Graahede
1
2
3
4
5
6
Avrohmche Nattergal
Tømmerpladsen
Bjergtagen I
Bjergtagen II
En coopersk Roman
Vandcommissionen
Fortælling om en Flue
En Dampskibstur
Kjærlighedshistorier fra mange Lande
Indledning
Den polske Kongesøn
Paolo og Giovanna
Fuglen, der sang
Guds Engel fra Rørvig
MaserEn Episode af Simon Levis Liv
Levi og Ibald
1
2
3
Vidnerne
Efterskrift og noter
Efterskrift
Den spaltede Goldschmidt
2. Fiktionen om virkelighed
3. Verden som dobbeltdækker
4. Goldschmidts kunstgreb
5. Modtagelse
6. Om udvalget og rækkefølgen
7. Tekstgrundlag
8. Litteraturliste
Noter
Mendel Hertz
Breve fra Choleratiden, indeholdende en lille Begivenhed
Den Vægelsindede paa Graahede
Avrohmche Nattergal
Tømmerpladsen
Bjergtagen I og II
En coopersk Roman
»Vandcommissionen«
Fortælling om en Flue
En Dampskibstur
Kjærlighedshistorier fra mange Lande
Maser
Levi og Ibald
Vidnerne
Indhold