Udgiver:
Gyldendalske Boghandel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1904-1909

Indeholdte værker:

UDGIVERENS FORORD .
AF GRUNDTVIGS DAGBØGER
I. Den omarbejdede Dagbog (1802-4).
Tillæg.
Politivennen . No. 299.
Politivennen. No. 301.
Politivennen. No. 322.
II. Af den oprindelige Dagbog (1802-3).
November
Dialog .
Dialog
III. Af Dagbogen fra 1804.
Martii Maaned.
IV. Dagbogen for 1805. DagbogforAaret 1805afNikolay Frederik Severin Grundtvig , begyndt d: 2den Januar1805i Torkilstrup Præstegaardpaa Falster .
Januar 2
Febr. XV.
Febr. XVIII.
[ Februar ] XXII .
[ Marts ] VII.
[ Marts ] XV .
Septbr VIII.
Septbr IX.
[ Septbr. X. ]
Septbr XI.
Oktbr XIII.
Novbr XX.
Des. V.
[ Desbr XXXI ]
Tillæg .
Første Afdeling .
Fortale .
Juni 2 [ 1803 ].
(1805)
Addisons Spektator . No 27 - om Ensomhed . 27 Juli 1805.
V. Dagbogen for 1806.
Tillæg .
Lokes Ondskab. Volsungerne.
Første SangSigurd og Brynhild1
LIDET OM SANGENE I EDDA.
Lidet om Sangene i Edda.
OM RELIGION OG LITURGIE.
Om Religion og Liturgie.
Trænge vi til Religion?
Hvad er Religion?
Daaben .
Kollekter, Bønner, og Psalmer .
OM VIDENSKABELIGHED OG DENS FREMME.
Om Videnskabelighed*) og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet.
OM ASALÆREN
Om Asalæren . Nordens Nyrup , Min Sagakyndige, helliges disse Blade, som et svagt Tegn paa min fulde Høiagtelse.
MASKERADEBALLET I DANNEMARK
Tillæg .
Fortale .
a .
b .
c .
d .
e .
f .
g .
h .
i .
NORDENS MYTOLOGI. (1808.)
Til Justitsraad Pram .
Fortale .
Indhold .
Indledning .
Sæmunds Edda .
Vølu Spa (Volas Spaadom).
Snorros Edda .
Første Afdeling . Om Guddommenes Mængde, Navne og Forholde.
Anden Afdeling . Asalæren.
Mjølners Tab og Generobring .
Thors Reise til Geir[r]odsgaard .
Thors Kamp med Hrungner .
Fenrirs Fængsling .
Freis ulykkelige Kærlighed.
Freis Kærlighed . 1
Jotunheim
Asgard .
Den niende Nat .
Fuglen paa Kvist .
Anden Fugl .
Thors Reise til Utgardeloke.
Kedelens Hentelse, og Thors Strid med MIdgardsormen.
Gæstebudet hos Æger.**)
Jordelivet.
Det visnende Jordliv.
Ragnaroke.
Det evige Liv.
Tilbageblik.
Tredie Afdeling .
Fabellæren.
Asken Ygdrasill.
Himlen og dens Lys, Dag og Nat.
Hrimthurser og Jetter.
Alfer og Dværge.
Jorden.
Fabler om Gudelivet.
Gudernes Symboler og Eiemon.
Mytisk Beskuelse af Jordlivet.
Heltelivet.
Valhal.
Valhals Møer .
Niflheim .
Naturmyter.
Duggen 1 .
Honningduggen.
Det høiere Livs Frembrud gennem Individet .
Skjaldskab.
Odins Kvad 1 ( Om Skjaldskabs Ophav .)
Guders og Gudinders Tilnavne.
Tillæg .
INDBYDELSE TIL GAMLE NORDENS VENNER.
OPTRIN AF KÆMPELIVETS UNDERGANG I NORD. (1809)
Til Adam Oehlenschläger. 1
Fortale .
Indhold .
Gorm hin Gamle
De Talende .
Første Samtale . Leire.
Anden Samtale . Leire.
Tredie Samtale .
Kongehallen.
Harald Blatan 1 og Palnatoke.
De Talende .
Første Samtale . Jomsborg.
Anden Samtale.
Jomsborg.
Roskilde.
Kullen.
Tredie Samtale .
Jomsborg.
Fjerde Samtale .
Et andet Sted i Skoven.
Ved Stenen .
Femte Samtale .
Viborg Thing.
Offerlunden.
Kongsgaarden i Viborg.
Thinghøien udenfor Viborg.
Sjette Samtale . Jomsborg.
Vagn Aagesen eller Jomsborgs Undergang.
De Talende .
Første Samtale . Jomsborg.
Borgegaarden.
Borgsalen.
Anden Samtale . Øen Prinsigd i Hjørungarvaag.
Tredie Samtale .
Jomsborg.
Fyen.
Fjerde Samtale .
Svolder.
Vagns Gaard i Fyen.
OPTRIN AF NORNERS OG ASERS KAMP. (1811.)
TilPovel Dons . 1
Fortale .
Volsunger og Niflunger.
Indgang . Asken Ygdrasill.
Valhal .
Sigmund. 1
De Talende .
Første Samtale . Godmunds Bo.
Anden Samtale .
Godmunds Bo.
Kongehallen.
Tredie Samtale .
Kongehallen.
Valen.
Sigurd og Brynhild .
De Talende .
Første Samtale .
Leire Skov.
Fruerburet.
Skoven.
Et andet Sted I Skoven.
Anden Samtale .
Gnytahede. 1
Fafners Borg.
Aabakken.
Tredie Samtale .
Gjukes Borg.
Fjerde Samtale .
Brynhilds Bur i Hlindalen.
Gjukes Borg.
Skoven ved Borgen.
Thorkild .
Borgen.
Borgsalen.
Atle og Gjukungerne.
De Talende .
Første Samtale .
Jomfruburet i Hlindalen.
Atles Borg.
Gjukes Borg.
Leire. Fruerburet.
Anden Samtale .
Atles Borg.
Gildesaftnen.
Gjukes Borg.
Morgenen.
Atles Borg.
Tillæg .
Fortale .
MINDESANGE OM WILLEMOES
I.
Villemoes .
Tillæg
II.Indskriften paa Oddens Mindestette 1 .
Tillæg
III.Viliemoes .
IV.
V.
Kiækheds Erindring, Willemoes .
INDHOLD.