Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1926-29

Indeholdte værker:

INDLEDNING
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
FORTALE.
En polsk Familie
FØRSTE CAPITEL.Mødet.
ANDET CAPITEL.Hiemkomsten.
TREDIE CAPITEL. Besøg i Omegnen.
FIERDE CAPITEL. Folkesangeren.
FEMTE CAPITEL.Det gamle Slot.
SIETTE CAPITEL.Undvigelsen.
SYVENDE CAPITEL.Diplomatisk Fremfærd.
OTTENDE CAPITEL.En ny Giest.
NIENDE CAPITEL.Hevnen.
TIENDE CAPITEL.Erklæring.
ELLEVTE CAPITEL.En Reise.
TOLVTE CAPITEL.Udflugten i Skoven.
TRETTENDE CAPITEL.Czernims Tidsfordriv.
FIORTENDE CAPITEL.Eventyret i Spindestuen.
FEMTENDE CAPITEL.Høstgildet.
SEXTENDE CAPITEL.Domkirken i Krakau.
SYTTENDE CAPITEL.De Misfornøiede.
ATTENDE CAPITEL.Indvielse og Drøm.
ANDEN DEEL
FØRSTE CAPITEL.Tilbagekomsten.
ANDET CAPITEL.Tvivl og Mistanke.
TREDIE CAPITEL.Casimirs Historie.
FIERDE CAPITEL.Tvekampen.
FEMTE CAPITEL.Det dybe Saar.
SIETTE CAPITEL.Alexandra.
SYVENDE CAPITEL.Barndomsaarene.
OTTENDE CAPITEL.Træk af en Pebersvends Liv.
NIENDE CAPITEL.Frøken Wahlstein.
TIENDE CAPITEL.En skiev Stilling.
ELLEVTE CAPITEL.Digterlykke.
TOLVTE CAPITEL.Hvor det lavere Liv ender, begynder det høiere.
TRETTENDE CAPITEL.Katastrophe.
FIORTENDE CAPITEL.Den gienvundne Brud.
FEMTENDE CAPITEL.Julirevolutionen.
SEXTENDE CAPITEL.Maskeraden.
SYTTENDE CAPITEL.En Klosterhistorie.
ATTENDE CAPITEL.Branden.
NITTENDE CAPITEL.Den gamle Tiener.
TYVENDE CAPITEL.En uventet Ulykke.
ET OG TYVENDE CAPITEL.Bortførelsen.
TO OG TYVENDE CAPITEL.Krigsbegivenheder.
TRE OG TYVENDE CAPITEL.Lykke og Ulykke række hinanden Haand.
FIRE OG TYVENDE CAPITEL.Den sidste Kamp.
FEM OG TYVENDE CAPITEL.Slutning.
BEMÆRKNINGER.
NOTER
TEKSTRETTELSER
INDHOLD