Udgiver:
C. A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1990

Indeholdte værker:

Indholdsfortegnelse til bind II
Forbemærkning til bind II.
Forkortelser i variantapparatet
Nye Eventyr.Første Bind. 1844-45.
Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling. 1844.
Engelen.
Nattergalen.
Kjærestefolkene.
Den grimme Ælling.
Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845.
Grantræet.
Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier.
Første Historie,der handler om Speilet og Stumperne.
Anden Historie.En lille Dreng og en lille Pige.
Tredie Historie.Blomster-Haven hos Konen, som kunde Trolddom.
Fjerde Historie.Prinds og Prindsesse.
Femte Historie.Den lille Bøverpige.
Sjette Historie.Lappekonen og Finnekonen.
Syvende Historie.Hvad der skete i Sneedronningens Slot,og hvad der siden skete.
Nye Eventyr. Første Bind. Tredie Samling. 1845.
Elverhøi.
De røde Skoe.
Springfyrene.
Hyrdinden og Skorsteensfeieren.
Holger Danske.
Nye Eventyr.Andet Bind. 1847-48.
Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling. 1847.
Den gamle Gadeløgte.
Nabofamilierne.
Stoppenaalen.
Lille Tuk.
Skyggen.
Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. 1848.
Det gamle Huus.
Vanddraaben.
Den lille Pige med Svovlstikkerne.
Den lykkelige Familie.
Historien om en Moder
Flipperne.
Fra Eventyr med Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1850.
Hyldemoer.
Lykkens Kalosker.
*I.En Begyndelse.
II.Hvorledes det gik Justitsraaden.
III.Vægterens Eventyr.
IV.Et Hoved-Moment. Et Deklamations-Nummer.En høist usædvanlig Reise.
V.Copistens Forvandling.
VI.Det Bedste Kaloskerne bragte.
Klokken.
Hørren.
Historier.
Historier. Første Samling. 1852.
Aarets Historie.
Verdens deiligste Rose.
Et Billede fra Castelsvolden.
Paa den yderste Dag.
Det er ganske vist!
Svanereden.
Et godt Humeur.
Historier. Anden Samling. 1853.
Hjertesorg.
Alt paa sin rette Plads!
Nissen hos Spekhøkeren.
Om Aartusinder.
Under Piletræet.
Fra Historier med Illustrationer af Vilh,. Pedersen. 1855.
Der er Forskjel.
Fem fra en Ærtebælg.
Et Blad fra Himlen.
Den gamle Gravsteen.
Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.
Fra et Vindue i Vartou.
Ib og lille Christine.
Den sidste Perle.
Hun duede ikke.
To Jomfruer.
Ved det yderste Hav.
Pengegrisen.