Udgiver:
C. A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1990

Indeholdte værker:

Indholdsfortegnelse til bind VI
Illustrationer i dette bind
Forbemærkning til bind VI-VII
H. C. ANDERSENBemærkninger til Eventyr og Historier.
I: 1863.
II: 1868.
III: 1874.Omfatter også I og II med de i noterne meddelte varianter.
Smaahistorier 4-5 Danske Folkesagn1836 og 1870
Smaahistorier(Efter det Tydske). (Sluttet.)for Folkebladet No. 39 og 40.
4.Hans og Grethe.
5.De blaae Bjerge
Danske Folkesagnmeddeelte af Hans Christian Andersen.
Erik DalTextkritikVariantapparatets vidnesbyrdom udgavernes historie og tidens sprog
Forkortelser
I: Udgangspunkter
II: Bogtrykkerarkivalier og bogtrykkerpraxis
III: Ændringer udgavevis
Eventyr, fortalte for Børnfra 1835 indtil EP-50
Nye Eventyr fra 1844 til EP-50
Vilhelm Pedersen-udgavens optryk 1854-55
Historier 1852-55II 217-326
Nye Eventyr og Historierfra 1858 til SS25/27-68 III og IV
Fembindsudgavens bd. I-II, EHP1/2-62/63
Fembindsudgavens bd. III-V, EHF 3/5-70/74, og de sene eventyrhæfter
IV: Ændringer typologisk
Ortografi
Vokalisme
Konsonantisme
Kompositionsfuge (også udenfor substantiverne)
Substantiver(hertil DSH II 204fog IV 88f, AJ 168f)
Genusvexel
Kasus
Numemsmorfem
Numerusvexel
Bestemthed: epentese og synkope
Bestemthedsvexel
Verber
MORFOLOGI
Præsens: numerusbøjning
Præteritum: numerusbøjning
Præteritum: morfemvariant
Participium: numerusbøjning
Participium: genusbøjning
Participium: morfemvariant etc. (også adjektivisk), alfabetisk
ANDRE FORHOLD
Tempusvexel
Varianter ved hjælpe- og modalverber
Sammensætning med adverbium incl. be-
Pronominer
Tiltale, kasus, numerus
Enkelte pronominer, alfabetisk
Gentagende pronomen
Adjektiver og adverbier
Adjektivbortfald
Adjektivtilsætning
Adjektivmorfemer
Det adverbielle -t
Nogle konkurrerende adverbier
Adverbier udeladt ellet flyttet med moderniserende eller skriftsproglig tendens
Andre småændringer vedr. adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
og tilsat mellem ord
og mellem sætninger
at mellem sætninger
Andre konjunktioner
Udskiftning af enkeltord
Fremmedord
Det antityske
Det barnligt sentimentale og expressive
Kammertonen
Andre exempler
Supplerende punkter
Kortslutninger
Ledfølge
Hovedsætningsordstilling i bisætning
Diverse rettelser i D
ERLING NIELSENEventyrenes modtagelseskritik
BIND I
Eventyr, fortalte for Børn1835-42
EB I:1 1835
EB I:1-2 1835
EB I:1-3 1835-37
EB II:1 1838
EB II:2 1839
EB II:3 1842
Dødningen(Digte 1830)
Lykkens Kalosker(Tre Digtninger 1838)
BIND II
Nye Eventyr1844-48
NE I:1 1844
NE I:2 1845
NE I:3 1845
NE II:1 1847
NE II:2 1848
Eventyr1850
Historier1852-55
HI 1852
H2 1853
HP 1855
BIND III
Nye Eventyr og Historier1. Række 1858-60
NEH I:1 1858
NEH I:2 1858
NEH I:3 1859
NEH I:4 1860
BIND IV
Eventyr og Historier I-II1862-63
EHP 1/2
Nye Eventyr og Historier2. Række 1861-66
NEH II:1 1861
NEH II:2 1862
NEH II:3 1865
NEH II:4 1866
BIND V
Samlede Skrifter 25-281868
SS 25/28
Dryaden1868
Tre nye Eventyr og Historier1870
3NEH
Eventyr og Historier V1874
EHF 5
Nye Eventyr og Historier3. Række 1872
NEH III:1 1872
NEH III:2 1872