Udgiver:
C. A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1990

Indeholdte værker:

Indholdsfortegnelse til bind VII
Forbemærkning til bind VII
»Eventyr som kunne skrives«
Forkortelsesliste
Tilføjelser og rettelser til textbindene
Separate originaltryk og deres illustrationer
I: 1835-42
II: 1843-55
III: 1856-60
IV: 1861-66
V: 1867-74
Udenlandske førstetryk
BIND I: 1835-42
Eventyr, fortalte for BørnFørste Samling. Første Hæfte. 1835EB 1-35
Fyrtøiet
Lille Claus og Store Claus
Prindsessen paa Ærten
Den lille Idas Blomster
Eventyr, fortalte for BørnFørste Samling. Andet Hefte. 1835EB 2-35
Tommelise
Den uartige Dreng
Reisekammeraten
Eventyr, fortalte for BørnFørste Samling. Tredie Hæfte.1837EB 3-37
Den lille Havfrue
Keiserens nye Klæder
Eventyr, fortalte for BørnNy Samling. Første Hæfte. 1838EB 4-38
Gaaseurten
Den standhaftige Tinsoldat
De vilde Svaner
Eventyr, fortalte for BørnNy Samling. Andet Hæfte. 1839EB 5-39
Paradisets Have
Den flyvende Kuffert
Storkene
Eventyr, fortalte for BørnNy Samling. Tredie Hæfte. 1842EB 6-42
Ole Lukøie
Rosen-Alfen
Svinedrengen
Boghveden
DødningenFra: Digte. 1830
Lykkens Kalosker
BIND II: 1843-55
Nye EventyrFørste Bind. Første Samling. 1844NE 1-44
Engelen
Nattergalen
Kjærestefolkene
Den grimme Ælling
Nye EventyrFørste Bind. Anden Samling. 1845NE 2-45
Grantræet
Sneedronningen
Nye EventyrFørste Bind. Tredie Samling. 1845NE 3-45
Elverhøi
De røde Skoe
Springfyrene
Hyrdinden og Skorsteensfeieren
Holger Danske
Nye EventyrAndet Bind. Første Samling. 1847NE 4-47
Den gamle Gadeløgte
Nabofamilierne
Stoppenaalen
Lille Tuk
Skyggen
Nye EventyrAndet Bind. Anden Samling. 1848NE 5-48
Det gamle Huus
Vanddraaben
Den lille Pige med Svovlstikkerne
Den lykkelige Familie
Historien om en Moder
Flipperne
EventyrMed Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1850EP-50
Hyldemoer
Lykkens Kalosker. Revideret Form
Klokken
Hørren
HistorierFørste Samling. 1852H 1-52
Aarets Historie
Verdens deiligste Rose
Et Billede fra Gastelsvolden
Paa den yderste Dag
Det er ganske vist!
Svanereden
Et godt Humeur
HistorierAnden Samling. 1853H 2-53
Hjertesorg
»Alt paa sin rette Plads!«
Nissen hos Spekhøkeren
Om Aartusinder
Under Piletræet
HistorierMed Illustrationer af Vilh.Pedersen. 1855HP-55
»Der er Forskjel«
Fem fra en Ærtebælg
Et Blad fra Himlen
Den gamle Gravsteen
Klods-Hans
Fra et Vindue i Vartou
Ib og lille Christine
Den sidste Perle
»Hun duede ikke«
To Jomfruer
Ved det yderste Hav
Pengegrisen
BIND III
Nye Eventyr og HistorierFørste Række. Første Samling. 1858NEH 1-58
Suppe paa en Pølsepind
Flaskehalsen
Pebersvendens Nathue
Noget
Det gamle Egetræes sidste Drøm
ABC-Bogen
Nye Eventyr og HistorierFørste Række. Anden Samling. 1858NEH 2-58
Dynd-Kongens Datter
Hurtigløberne
Klokkedybet
Nye Eventyr og HistorierFørste Række. Tredie Samling. 1859NEH 3-59
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre
Pigen, som traadte paa Brødet
Taarnvægteren Ole
Anne Lisbeth
Børnesnak
Et Stykke Perlesnor
Nye Eventyr og HistorierFørste Række. Fjerde Samling. 1860NEH 4-60
Pen og Blækhuus
Barnet i Graven
Gaardhanen og Veirhanen
»Deilig!«
En Historie fra Klitterne
BIND IV
Eventyr og HistorierFørste Bind. 1862EHP 1-62
Metalsvinet
Venskabs-Pagten
En Rose fra Homers Grav
Eventyr og HistorierAndet Bind. 1863EHP 2-63
Bedstemoder
Fugl Phønix
En Historie
Den stumme Bog
»Ærens Tornevei«
Jødepigen
Nye Eventyr og HistorierAnden Række. Første Samling.1861NEH 5-61
Tolv med Posten
Skarnbassen
Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige
De Vises Steen
Sneemanden
I Andegaarden
Det nye Aarhundredes Musa
Nye Eventyr og HistorierAnden Række. Anden Samling. 1862NEH 6-62
Iisjomfruen
Sommerfuglen
Psychen
Sneglen og Rosenhækken
Nye Eventyr og HistorierAnden Række. Tredie Samling. 1865NEH 7-65
Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
Veirmøllen
Sølvskillingen
Bispen paa Børglum og hans Frænde
I Børnestuen
Guldskat
Stormen flytter Skilt
Nye Eventyr og HistorierAnden Række, Fjerde Samling. 1866NEH 8-66
Gjemt er ikke glemt
Portnerens Søn
Flyttedagen
Sommergjækken
Moster
Skrubtudsen
BIND VSamlede Skrifter 25-28 1868
Bind 25(SS 25-68)
Den onde Fyrste
Bind 26(SS 26-68)
Marionetspilleren
To Brødre
Den gamle Kirkeklokke
Bind 27(SS 27-68)
Theepotten
Folkesangens Fugl
De smaa Grønne
Nissen og Madamen
Peiter, Peter og Peer
Bind 28(SS 28-68)
Vænø og Glænø
Gudfaders Billedbog
Dryaden
Tre nye Eventyr og Historier 1870(3 NEH-70)
Hønse-Grethes Familie
Hvad Tidselen oplevede
Hvad man kan hitte paa
Eventyr og Historier V 1874(EHF 5-74)
Laserne
Loppen og Professoren
Nye Eventyr og HistorierTredie Række. Første Samling. 1872(NEH 9-72
Lykken kan ligge i en Pind
Kometen
Ugedagene
Solskins-Historier
Oldefa'er
Hvem var den Lykkeligste?
Lysene
Det Utroligste
Hvad hele Familien sagde
»Dandse, dandse Dukke min!«
»Spørg Amagermo'er«!
Den store Søslange
Gartneren og Herskabet
Nye Eventyr og HistorierTredie Række. Anden Samling. 1872(NEH 10-72)
Hvad gamle Johanne fortalte
Portnøglen
Krøblingen
Tante Tandpine
TillægEventyr uden for de samlede udgaver
Det sjunkne Kloster
Den fattige Kone og den lille Canariefugl
Smaahistorier (Efter det Tydske)
[Temperamenterne]
Kartoflerne
Urbanus
Æblet
»Man siger-«!
Vor gamle Skolemester
Herrebladene
Qvæk
Skriveren
Danish Popular Legends
Bd. VI s. 40: Danske Folkesagn
Det er ganske vist!
Stedregister til bind I-V
Værkregister til bind I-VII
Personregister til bind I-VII