Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1931-32

Indeholdte værker:

INDLEDNING
I
II
III
IV
Aprilsnarrene eller intriguen i skolen. Vaudeville
PERSONERNE
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
OTTENDE SCENE
NIENDE SCENE
TIENDE SCENE
ELLEVTE SCENE.
TOLVTE SCENE.
TRETTENDE SCENE.
FJORTENDE SCENE.
FEMTENDE SCENE
SEXTENDE SCENE
SYTTENDE SCENE
ATTENDE SCENE
NITTENDE SCENE
TYVENDE SCENE
EEN OG TYVENDE SCENE
TO OG TYVENDE SCENE.
TRE OG TYVENDE SCENE.
FIRE OG TYVENDE SCENE
FEM OG TYVENDE SCENE
SEX OG TYVENDE SCENE
SYV OG TYVENDE SCENE
OTTE OG TYVENDE SCENE
NI OG TYVENDE SCENE
TREDIVTE SCENE
SLUTNINGS-SANG
Recensenten og dyret. Vaudeville
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FIERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
OTTENDE SCENE
NIENDE SCENE
TIENDE SCENE
ELLEVTE SCENE
TOLVTE SCENE
TRETTENDE SCENE
FJORTENDE SCENE
FEMTENDE SCENE
SEXTENDE SCENE
SYTTENDE SCENE
ATTENDE SCENE
NITTENDE SCENE
TYVENDE SCENE
EEN OG TYVENDE SCENE
TO OG TYVENDE SCENE
TRE OG TYVENDE SCENE
FIRE OG TYVENDE SCENE
FEM OG TYVENDE SCENE
SEX OG TYVENDE SCENE
SYV OG TYVENDE SCENE
OTTE OG TYVENDE SCENE*)
SLUTNINGSSANG
De uadskillelige. Vaudeville
PERSONERNE
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
OTTENDE SCENE
NIENDE SCENE
TIENDE SCENE
ELLEVTE SCENE
TOLVTE SCENE
TRETTENDE SCENE
FJORTENDE SCENE
FEMTENDE SCENE
SEXTENDE SCENE
SYTTENDE SCENE
ATTENDE SCENE
NITTENDE SCENE
TYVENDE SCENE
EEN OG TYVENDE SCENE
TO OG TYVENDE SCENE
TRE OG TYVENDE SCENE
FIRE OG TYVENDE SCENE
FEM OG TYVENDE SCENE
SEX OG TYVENDE SCENE
SYV OG TYVENDE SCENE
OTTE OG TYVENDE SCENE
NI OG TYVENDE SCENE
TREDIVTE SCENE
EEN OG TREDIVTE SCENE
TO OG TREDIVTE SCENE
TRE OG TREDIVTE SCENE
FIRE OG TREDIVTE SCENE
SLUTNINGS-SANG
BEMÆRKNINGER.
TEXTEN.
J. L. HEIBERG.
VAUDEVILLERNE.
MUSIKKEN.
APRILSNARRENE.
RECENSENTEN OG DYRET.
DE UADSKILLELIGE.
TEXTRETTELSER.
INDHOLD