Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
2000

Indeholdte værker:

Julespøg og Nytaarsløier
Forerindring.
Første Akt.
Intermezzo.
Anden Akt.
Aprilsnarrene
Første Scene.
Anden Scene.
Tredie Scene.
Fjerde Scene.
Femte Scene.
Sjette Scene.
Syvende Scene.
Ottende Scene.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene.
Tolvte Scene.
Trettende Scene.
Fjortende Scene.
Femtende Scene.
Sextende Scene.
Syttende Scene.
Attende Scene.
Nittende Scene.
Tyvende Scene.
Een og Tyvende Scene.
To og Tyvende Scene.
Tre og Tyvende Scene.
Fire og Tyvende Scene.
Fem og Tyvende Scene.
Sex og Tyvende Scene.
Syv og tyvende Scene.
Otte og tyvende Scene.
Ni og tyvende Scene.
Tredivte Scene.
Slutnings-Sang.
Recensenten og Dyret
Første Scene.
Anden Scene.
Tredie Scene.
Fierde Scene.
Femte Scene.
Sjette Scene.
Syvende Scene.
Ottende Scene.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene.
Tolvte Scene.
Trettende Scene.
Fjortende Scene.
Femtende Scene.
Sextende Scene.
Syttende Scene.
Attende Scene.
Nittende Scene.
Tyvende Scene.
Een og Tyvende Scene.
To og Tyvende Scene.
Tre og tyvende Scene.
Fire og tyvende Scene.
Fem og Tyvende Scene.
Sex og Tyvende Scene.
Syv og Tyvende Scene.
Otte og Tyvende Scene.*)
Slutningssang.
Nei
Første Scene.
Anden Scene.
1.
2.
3.
Tredie Scene.
Fjerde Scene.
1.
2.
3.
Femte Scene.
Sjette Scene.
1.
2.
Syvende Scene.
3.
4.
5.
Ottende Scene.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene.
Tolvte Scene.
Trettende Scene.
Slutnings-Sang.
1.
2.
3.
4.
Emilies Hjertebanken
Ulla skal paa Bal
Første Scene.
° 1.Mel. Fredmans Epistel N° 69.
2.
3.
4.
Recitativ.
° 2.Mel. Fredmans Epistel N° 71.
2.
Recitativ.
Anden Scene.
° 3.Mel. Fredmans Epistel N° 18.
1. Mowitz.
2.
3.
4.
5.
Recitativ.
° 4.Mel. Fredmans Epistel N° 68.
2.
N° 5.Mel. Fredmans Epistel N° 25.
1. Chor af de Kommende
2.
3.
Tredie Scene.
4.
Recitativ.
N° 6.Mel. Fredmans Epistel N° 21.
2.
3.
N° 7.Mel. Fredmans Epistel N° 55.
2.
3.
4.
5.
6.
Nøddeknækkerne
Vexelsang mellem Nattens og Mørkets Aander.
En Skare Kjøbstedfolk.
En Flok Satyrer.
Nøddeknækkerne og Kjøbstedfolkene.
Efterskrift og noter
Efterskrift
1. Forfatter og forfatterskab
2. Julespøg og Nytaarsløier: litteraturkomedie og spex
3. Aprilsnarrene, Recensenten og Dyret, Nei: vaudeviller
4. Emilies Hjertebanken: vaudevillemonolog
5. Ulla skal paa Bal: litterær pastiche
6. Nøddeknækkerne: allegorisk drama
7. Textgrundlag og textrettelser
8. Bibliografi
Noter
Julespøg og Nytaarsløier
Aprilsnarrene
Recensenten og Dyret
Nei
Emilies Hjertebanken
Ulla skal paa Bal
Nøddeknækkerne
Indhold
Efterskrift