Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1932-1948

Indeholdte værker:

INDHOLD
Svar til Hans Mickelsen. (1527)
Alle christne Dansche mendt som ere hørsomme och bekende then Romere kircke, ønscke Hans Mickelssen then sande Helliandt, som Gudt fader formedels sijn søn Jesu Christo pleijer ath schiffthe met sijne wdwolde børn.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar. [F2a]
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Hans Mickelssen.
Swar.
Svar til Kong Gøstaff (1528)
[Aib] ¶ Weldiger Furste oc mectiger herre, Her Gøstaff Ericksøn koning till Swerigis rijge, Broder Paulus Helie, hilser meth naade och fredt wdi Christo Jesu.
¶ Her effter følger the spørsmaall som Koning Gøstaff giorde till sijtt menige klerckerij.
¶ Thet første.
¶ Thet andhet.
¶ Tredie spørsmaall.
¶ Thet fierde spørsmaall.
¶ Thet fempte spørsmaall.
¶ Thet siette spørsmaall.
¶ Thet siwnde spørsmaall.
¶ Thet ottende spørsmaall.
¶ Thet Niende spørsmaall.
¶ Thet Tiende spørsmaall.
¶ Thet første spørsmaall.
Swar.
¶ Thet andhet.
¶ Suar.
¶Tredie spørsmaal.
¶ Swar.
Thet fierde spørsmaall
Swar.
Thet fempte spørsmaall.
Swar.
¶ Thet slette spørsmaall.
¶ Suar.
¶ Thet siwnde spørsmaall.
¶ Swar.
¶Thet ottende spørsmaall.
Swar.
¶ Thet niende spørsmaall.
¶ Thet tiende spørsmaall.
¶ Swar. [T4a]
¶ Første. [Y2a]
¶ Andett.
¶ Tredie.
¶ Fierde.
¶ Fempte.
¶ Slette.
¶ Siwnde.
¶ Ottende.
¶ Niende.
¶ Tiende.
¶ Elleffte.
¶ Taalthe.
¶ Naade oc fredt wære mett teg fromme læsere wdi Christo Jesu.
TEKSTKRITIK