Udgiver:
Schubothe
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1904

Indeholdte værker:

Støv og stjærner
KNUD HJORTØ