Udgiver:
Rosenkilde og Bagger
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1969-1971

Indeholdte værker:

Niels Klims underjordiske ReiseIndledning
INDHOLD
Apologetisk Fortale PEDER KLIM og ANDREAS KLIM, Thomas Klims Sønner, og Klim den Stores Sønnesønner, til den velvillige Læser.
FØRSTE KAPITEL Forfatterens Nedfart til Afgrunden.
ANDET KAPITEL Forfatterens Ankomst til Indbyggerne paa Planeten Nazar.
TREDIE KAPITEL Beskrivelse over Byen Keba.
FIERDE KAPITEL Det fyrstelige Hof i Potu.
FEMTE KAPITEL
SIETTE KAPITEL Om Folkets Religion i Potu.
SYVENDE KAPITEL Potuanernes Statsforfatning.
OTTENDE KAPITEL Om Akademierne i Potu.
NIENDE KAPITEL Reisen omkring Planeten Nazar.
TIENDE KAPITEL Reisen til Firmamentet.
ELLEVTE KAPITEL Seiladsen til Vidunder-Landene.
TOLVTE KAPITEL Forfatterens Ankomst til Qvama.
TRETTENDE KAPITEL Begyndelsen til Det femte Monarkie.
FJORTENDE KAPITEL Forfatteren bliver Monark under Jorden.
FEMTENDE KAPITEL Lykkens pludselige Forandring.
SEXTENDE KAPITEL Forfatterens Tilbagekomst til sit Fædreneland, og Enden paa det femte Monarkie.
ABELINS TILLÆG
Niels Klims underjordiske Reise Noter
Moralske FablerIndledning
Fortale til Læseren
Moralske Fabler
1. Fabel. Om Æslet, som vil være Cantot.
2. Fabel. Om Ørnen og Revungerne.
3. Fabel.Om Aben.
4. Fabel.Om Æslet, som givet sig ud for Doctot.
5. Fabel. Om Katten udi Bondens Madskab.
6. Fabel.Dyrenes Kriig imod Menneskerne.
7. Fabel.Katten begiver sig i Munke-Orden.
8. Fabel eller Historie. Om det tvungne, og dog utvungne Giftermaal.
9. Fabel.Gedebukken Philosophus.
10. Fabel. Om Maanen.
11. Fabel. Om Muldvarpen.
12. Fabel. Om Torne-Busken.
13. Fabel.Frøernes Klagemaal.
14. FabelLærkens Morale.
15. Fabel.Duens Udenlands Reyse.
16. Fabel.Ræven og Ulven af Bidderman.
17. Fabel af Bidderman.Nye Prøve paa Rævens List.
18. Fabel. Om Gøgen.
19. Fabel. Om Skorsteen-Feigeren.
20. Fabel.Gaasens Dristighed.
21. Fabel.Cameleon og Katten.
22. Fabel. Om Musen udi Osten.
23. Fabel af Bidderman.Om Biørnen og Ræven.
24. Fabel. Om Bonden og Hunden.
25. Fabel.Ræven stævner Æslet.
26. Fabel Om Aben, som vil fiske.
27. Fabel.Om Jomfruen og Papegojen.
28. Fabel.Æslet Vægter.
29. Fabel.Kriigs-Forhør over Haren.
30. Fabel.Kriig imellem Leoparder og Tigre.
31. Fabel. Om Ænderne og Sælhunden.
32. Fabel.Nattergalen og Soen.
33. Fabel. Om Tranen, som curerede med Gratia probatum.
34. Fabel. Om Skibet i Maanen.
35. Fabel.Soen og Cameleon.
36. Fabel. Om Ulven og Biørnen.
37. Fabel.Galtens Hovmod.
38. En Persiansk Fabel.Om Tvende Ravne.
39. Fabel.Æslets Hovmod udi dets Velstand.
40. Fabel.Assidæmons Klagemaal over Dyrene.
41. Fabel.Om Nat-Uglen.
42. Fabel. Om Katten med sine Unger.
43. Fabel.Kalvene og Hiorten.
44. Fabel.Skadens Grav-Skrift.
45. Fabel. Om Katten, som brystede sig af sit Adelskab.
46. Fabel.Om Lossen.
47. Fabel.Hyrden Damons Skiebne.
48. Fabel.Hyrden og Koen.
49. Fabel.Katten philosopherer.
50. Fabel. Om Ræven, som slikkede uden paa Flasken.
51. Fabel.En u-rimelig Maade at trøste paa.
52. Fabel.En Konstners Belønning.
53. Fabel.Muldvarpens Hovmod.
54. Fabel.Den kronede Hest.
55. Fabel. Om Hunden og Ulven.
56. Fabel.Hvoraf onde Qvinder ere komne i Verden.
57. Fabel.Jupiters Visite i Skoven.
58. Fabel.Storkens fornuftige Bøn.
59. Fabel.Rævens Ballance-Regning.
60. Fabel eller Historie.
61. Fabel.Bondens Svar til Soldaten.
62. Fabel.Rævens og Ulvens u-ægte Devotion
63. Fabel.
64. Fabel.Kierlingens Regimente.
65. Fabel af Bidderman. Om Bonden, Dragen og Ræven.
66. FabelOm den Adelige Hest.
67. Fabel.Æslet Bibliothecarius.
68. Fabel.
69. Fabel. Pans Rangs-Forordning.
70. Fabel.Aben Moralist.
71. Fabel.Løven, Slangen og Muldvarpen.
72. Fabel.Hvi den Fugel Phænix fast aldrig lader sig see.
73. Fabel.Ræven Varsager.
74. Fabel.Aarsag til Fiendskab mellem Ulve og Hunde.
76. Fabel.Skaden Orator.
78. Fabel. Om Æslet, som opslugede Maanen.
79. Fabel. Om Manden, som vilde drukne sig.
80. Fabel.Den anklagede Qvindes Undskyldning.
81. Fabel.Midernes Art og Egenskab.
82. Fabel.Løvens Frierie.
83. Fabel. Om den store Mission til den Øe Acirema.
84. Fabel.Haren Solicitant.
85. Fabel.Forbund mellem. Ræven og Ulven.
86. Fabel.Arrige Kierlinger.
87. Fabel.Ræven Eed-svoren Dommer.
88. Fabel.Apollinis Visitatz udi Skoven.
89. Fabel. Om Fanden og Geederne.
90. Fabel. Om Ræven og Æslet.
91. Fabel.Gedebukkens Svar til Ulven.
92. Fabel.Skielpadens Ansøgning om at blive Løber.
93. Fabel.Svar paa Biørnens Ansøgning.
94. Fabel.Om piinlig Forhør udi Skoven.
95. Fabel.Rævens Raad til Beveren.
96. Fabel.Tvistighed mellem Dyr af begge Kiøn.
97. Fabel. Om tvende Aber.
98. Fabel. Om Musen og Ædderkoppen.
99. Fabel.Hvilket af alle Creature er det tapperste.
100. Fabel.Om Bien og Ædderkoppen.
101. Fabel.Ræven og Cameleon.
102. Fabel.Ræven og Fanden.
103. Fabel.Ræven og Oxen.
104. Fabel.Storken Qvaksalver.
105. Fabel.Aberne og Biørnen.
106. Fabel.En Geedebuk og en Østers.
107. Fabel.Aben og Manden.
108. Fabel.Jupiters Gesandtskab til Pan.
109. Fabel.S. T.
110. Fabel.
111. Fabel.Hvorledes een af de hellige Slanger blev straffet.
112. Fabel.Om Skaden og Hummerne.
113. Fabel.Eege-Træets Klagemaal besvaret.
114. Fabel.Abens uformodentlige Endeligt.
115. Fabel af Bidderman. Ræven og Ulven.
116. Fabel.Ulvenes Devotion.
117. Fabel.Odderen og Ræven.
118. Fabel.Maanens Klagemaal.
119. Fabel.Tigerens Klagemaal.
120.
121. Fabel.Nattens Klagemaal over Maanen.
122. Fabel. Om Bierne.
123. Fabel.Æslet nobiliteret.
124. Fabel. Om Gaasens, Sviinets og Kattens Forvandlinger.
125. Fabel.Æslet Dommer.
126. Fabel. Om Fanden og Ræven.
127. Fabel.Ulvens Undskyldning for Retten.
128. Fabel.Exempel paa en anden fornuftig Dom af Beveren.
129. Fabel. Dyrs og Fugles Klagemaal.
130. Fabel. Om Aben, som ønskede sig Døden.
131. Fabel.Ulvens List mod Faarene mislinger.
132. Fabel.Rævens Morale, hvorom han i Skoven holdt Collegium Privatissimum.
133. Fabel.Aben Kronet Poet.
134. Fabel.Biørnen Cantzler.
135. Fabel.
136. Fabel.Bondens Samtale med Caninen.
137. Fabel.Abens ugrundede Klagemaal.
138. Fabel. Om den fængslede Biørn.
139. Fabel.Storkens og Høgens Moralske Taler.
140. Fabel.Ulvens sidste Skriftemaal.
141. Fabel.Rotten excommuniceret af Munkene.
142. Fabel.Geistlige Gaver.
143. Fabel.Tvende Marcotentere.
144. Fabel.Rævens Critiqve over tvende Abers Promotion.
145. Fabel.Døden og Katten.
146. Fabel.Tvistighed mellem Medicinen og Chirurgien.
147. Fabel.Theologiens Klage indgiven til en Kirke-Forsamling.
148. Fabel.Historiens Skiebne.
149. Fabel.Justitiens Forvandling.
150. Fabel.Process mellem Sandhed og Løgn.
151. Fabel.Alliance sluttet mellem Philosophien og Mecanica.
152. Fabel.Rangs-Tvistighed mellem Videnskaber.
153. Fabel.Tvistighed mellem Metaphysica og Agerdyrkningen.
154. Fabel.Rotten og Døden.
155. Fabel.Tvende Gedebukke stanges.
156. Fabel.Rhetorica og Norden-Vinden.
157. Fabel.Beverens Opførsel udi Dommer-Embede.
158. Fabel.Astrologien beskiemmet af Ræven.
159. Fabel.Tvende Bull-Dogge.
160. Fabel.Det forvandlede Æsel.
161. Fabel.Tærskeren og Hanen.
162. Fabel. Om den gierrige Mands fundne Skatt.
163. Fabel. Om Fanden og Ræven.
164. Fabel.Fiskerens Dom mellem tvende Strandmoget.
165. Fabel.Fruernes Fred (La paix des Dames.)
166. Fabel.Ulven og Hierophiten.
167. Fabel.Strandmogen og Ræven.
168. Fabel.Samtale mellem Ulven og en anden Hierophit.
169. Fabel.Skaden og Papegojen.
170. Fabel.Ulven og Biørnen.
171. Fabel.Katten og hans Søn.
172. Fabel.Om Manden, som vilde malke Bukken.
173. Fabel.Junkeren og Sviinet.
174. Fabel.Ulvens Samtale med Hesten.
175. Fabel.Officieren og Kroe-Manden.
176. Fabel.Frue Pedantetiæ Liv og Levnet.
177. FabelOeconomisk Raad.
178. En Chinesisk Fabel.
179. Fabel.Om den vel optugtede Griis.
180. Fabel Om Ulven.
181. Fabel.Alliance mellem Religionen og Philosophien.
182. Fabel.Stilstand mellem Overtroe og Vantroe.
183. Fabel.Om Geedebukken, som lod sit Skiæg rage.
184. Fabel.Samme Geedebuks Betænkning over en gammel Mands Giftermaal.
185. Fabel.Elephanten og Beveren.
186. Fabel.Løvens og Løvindens differente Ønsker.
187. Fabel. Om Sye-Pigen, som tabte sin Naal.
188. Fabel. Om tvende Kiøbmænd.
189. Fabel.Den blinde Troes Virkning.
190. Fabel.Ulvens devote Paroxysmus.
191. Fabel.De tvende Brødre.
192. Fabel.Muldvarpens Hovmod.
193. Fabel. Om Dragen og Bonden.
194. Fabel.
195. Fabel.
196. Fabel.Theodori Testament.
197. Fabel.Den Laanendes Ged.
198. Fabel af Geller.Reyse til Lyksaligheds Stad.
199. Fabel.Theophili Testament.
200. Fabel af Geller.Den barmhiertige Lucretia.
201. Fabel.Æslet og Hesten.
202. Fabel. Om Grønlænderen.
203. Fabel. Om Americaneren.
204. Fabel.En Brygger-Hæst og en Rytter-Hæst.
205. Fabel.
206. Fabel.Rævens Raad til Løven.
207. Fabel.Frue Leonoræ Fiskebeens Skiørt.
208. Fabel.En slett Undskyldning er ofte verre end ingen.
209. Fabel.Apicii Morgen-Bøn.
210. Fabel.
211. Fabel.
212. Fabel.
213. Fabel.
214. Fabel.Aben Hoff-Skildrer.
215. Fabel.
216. Fabel.
217. Fabel.Den store Poet.
218. Fabel.Manden og Æslet, af Fontaine.
219. Fabel.Biørnen og Geedebukken.
220. Fabel.Om Manden, det søgte efter sin Søn.
221. Fabel.Sikkerst Vey til Forfremmelse.
222. Fabel. Om Geedebukken, som leedte efter Justitia.
223. Fabel. Om -Rævens sidste Poenitentze og dens Virkning.
224. Fabel. Om Aben og Æslet.
225. Fabel.Poenitentzes Opsættelse.
226. Fabel.
227. Fabel. Dom over tvende Skippere.
228. Fabel.Høgens ugrundede Klage over Skov-Forstens Anordninger.
229. Fabel.Adskillige Veye til samme Maal.
230. Fabel. Tornebuskens Forvandlinger.
231. Fabel. Om Bondens formeente sterke Troe.
232. Fabel.
Moralske FablerNoter
BILLEDFORTEGNELSE