Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1994

Indeholdte værker:

Jean de France (DK)
Act. I.
Scen. 1.
Sc. 2.
Sc. 3.
Sc. 4.
Sc. 5.
Sc. 6.
Act. II.
Sc. 1.
Sc. 2.
Sc. 3.
Sc. 4.
Sc. 5.
Sc. 6.
Act. III.
Sc. 1.
Sc. 2.
Sc. 3.
Sc. 4.
Sc. 5.
Sc. 6.
Act. IV.
Sc. 1.
Sc. 2.
Sc. 3.
Sc. 4.
Sc. 5.
Sc. 6.
Sc. 7.
Sc. 8.
Act. V.
Sc. 1.
Sc.2.
Sc.3.
Sc. 4.
Sc. 5.
Sc. 1.
Jeppe paa Bierget (DK)
Act. I.
Scen. 1.
Sc. 2.
Sc. 3.
Sc. 4.
Sc. 5.
Sc. 6.
Sc. 7.
Sc. 8.
Act. II.
Sc. 1.
Sc. 2.
Sc. 3.
Act. III.
Sc. 1.
Sc. 2.
Sc. 3.
Sc. 4.
Act. IV.
Sc. 1.
Sc. 2.
Sc.3.
Sc. 4.
Sc. 5.
Sc. 6.
Act. V.
Sc. 1.
Sc. 2.
Sc. 3.
Sc. 4.
Sc. 5.
Sc. 6.
Ulysses Von Ithacia (DK)
Prologus.
Act. I.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen: 5.
Scen: 6.
Scen. 7.
Scen. 8.
Scen: 9.
Scen. 10.
Scen. 11.
Scen. 12.
Scen. 13.
Scen. 14.
Act. II.
Scen. 1.
Scen: 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen: 5.
Scen: 6.
Scen. 7.
Scen. 8.
Scen. 9.
Act: III.
Scen: 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen: 4.
Scen: 5.
Scen. 6.
Scen. 7.
Act. IV.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. 5.
Scen: 6.
Scen. 7.
Scen. 8.
Scen. 9.
Scen. 10.
Scen. 11.
Scen. 12.
Scen. 13.
Scen. 14.
Act. V.
Scen. 1.
Scen: 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. ult.
Erasmus Montanus (DK)
Actus I.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. 5.
Scen. 6.
Act. II.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. 5.
Act. III.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. 5.
Scen. 6.
Act. IV
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Act.V.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. 5.
Don Ranudo (DK)
Act: 1.Scen. 1.
Act: 1. Sc. 2.
Act: 1. Sc. 3.
Act. 1. Sc. 4.
Act. 1. Sc. 5.
Act: 1. Scen. 6.
Act: 1. Scen. 7.
Act: II. Sc. 1.
Act: II. Sc. 2.
Act: II. Sc. 3.
Act: II. Sc. 4.
Act:III. Sc. 1.
Act: III. Sc. 2.
Act: III, Sc. 3.
Act: III. Sc. 4.
Act: III. Sc. 5.
Act: III. Sc. 6.
Act: IV. Sc. 1.
Act. IV. Sc. 2.
Act: IV. Sc. 3.
Act: IV. Sc. 4.
Act: IV. Sc. 5.
Act: IV. Sc. 6.
Act: IV. Sc. 7.
Act. IV. Sc. 8.
Act. IV. Sc. 9.
Act: V. Sc. 1.
Act: V. Scen. 2.
Act: V. Sc. 3.
Act: V. Sc. 4.
Den Stundesløse (DK)
Actus I.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. 5.
Scen. 6.
Scen. 7.
Scen. 8.
Scen. 9.
Scen. 10.
Scen. 11.
Actus II.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. 5.
Scen. 6.
Scen. 7.
Scen. 8.
Scen. 9.
Scen. 10.
Actus III.
Scen. 1.
Scen. 2.
Scen. 3.
Scen. 4.
Scen. 5.
Efterskrift og noter
Efterskrift
1. Forfatter og forfatterskab
2. Holbergs teater
3. Genkommende træk i Holbergs komedier
4. Komedier med litterært forlæg
5. Komedier med dramaturgisk eller teaterpolitisk sigte
6. Komedier med social og politisk tendens
7. Omarbejdelser og editionshistorie
8. Receptionshistorien
9. Textgrundlag og textrettelser
10. Bibliografi
Noter
Jean de France
Jeppe paa Bierget
Ulysses Von Ithacia
Erasmus Montanus
Don Ranudo de Colibrados
Den Stundesløse
Indhold