Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1954

Indeholdte værker:

INDLEDNING
GJENBOERNE
PERSONER.
FØRSTE AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
Mel. Og det var i Aaret attenhundrede og syv.
1.
2.
3.
FEMTE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 67.
1.
2.
SJETTE SCENE.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
NIENDE SCENE.
TIENDE SCENE.
ELLEVTE SCENE.
1.
2.
3.
ANDEN AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
Mel. af Du Puy.
1.
2.
NIENDE SCENE.
TIENDE SCENE.
ELLEVTE SCENE.
TOLVTE SCENE.
TRETTENDE SCENE.
FJORTENDE SCENE.
TREDIE AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
Mel. En Gadevise.
1.
2.
3.
4.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 69.
1.
2.
3.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
NIENDE SCENE.
TIENDE SCENE.
Italiensk Folkemelodi.
1.
2.
3.
4.
Mel. fra anden Akt.
ELLEVTE SCENE.
TOLVTE SCENE.
Norsk Folkemelodi.
1.
2.
3.
4.
EN SPURV I TRANEDANS
PERSONER.
FØRSTE AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
Mel. Tysk Sang.
1.
2.
3.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
ANDEN AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 9.
1.
2.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
Mel. Lad dadle Kvinderne hvo vil.
1.
2.
3.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 70.
1.
2.
NIENDE SCENE.
TIENDE SCENE.
ELLEVTE SCENE.
TOLVTE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 33.
1.
2.
TREDIE AKT.
FØRSTE SCENE.
Mel. Tysk Sang.
1.
2.
3.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 47.
1.
2.
3.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
NIENDE SCENE.
TIENDE SCENE.
Mel. af C. J. Hansen.
1.
2.
ELLEVTE SCENE.
TOLVTE SCENE.
TRETTENDE SCENE.
FJORTENDE SCENE.
Mel. Da Bonden han vilde ad Skoven gaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mel. Fr. Ep. 58.
FEMTENDE SCENE.
SEXTENDE SCENE.
SYTTENDE SCENE.
ATTENDE SCENE.
NITTENDE SCENE.
TYVENDE SCENE.
ENOGTYVENDE SCENE.
TOOGTYVENDE SCENE.
TREOGTYVENDE SCENE.
Mel. Fr. S. 58.
FJERDE AKT.
FØRSTE SCENE.
Mel. Fr. S. 22.
1.
2.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
Mel. Danser Majen skjøn imøde. (Weyse).
1.
2.
SJETTE SCENE.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
NIENDE SCENE.
TIENDE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 64.
ELLEVTE SCENE.
TOLVTE SCENE.
TRETTENDE SCENE.
Mel. Bondedans.
1.
2.
FJORTENDE SCENE.
Mel. Fr. S. 55.
1.
2.
3.
EVENTYR PAA FODREJSEN
PERSONER.
FØRSTE AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
SYVENDE SCENE.
Mel. af Mendelssohn-Bartholdy.
1.
2.
OTTENDE SCENE.
NIENDE SCENE.
Mel. af Krøyer.
1.
2.
3.
4.
TIENDE SCENE.
ELLEVTE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 57.
1.
2.
ANDEN AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
Mel. Dansk Bondevise.
1.
2.
3.
4.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
SYVENDE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 41.
1.
2.
3.
OTTENDE SCENE.
NIENDE SCENE.
TIENDE SCENE.
ELLEVTE SCENE.
Mel. Spansk Folkesang.
1.
2.
TOLVTE SCENE.
TRETTENDE SCENE.
Mel. af Du Puy.
1.
2.
3.
FJORTENDE SCENE.
FEMTENDE SCENE.
SEXTENDE SCENE.
SYTTENDE SCENE.
ATTENDE SCENE.
Mel. af O. Lindblad.
1.
2.
NITTENDE SCENE.
3.
TREDIE AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
Mel. Fr. S. 44.
1.
2.
3.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
Mel. Italiensk Folkesang.
1.
2.
3.
NIENDE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 14.
1.
2.
FJERDE AKT.
FØRSTE SCENE.
ANDEN SCENE.
Mel. Fr. S. 48.
1.
2.
TREDIE SCENE.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
NIENDE SCENE.
Mel. Bor jeg paa det høje Fjeld.
1.
2.
TIENDE SCENE.
ELLEVTE SCENE.
Mel. Fr. S. 9.
1.
2.
Mel. Mener du, at den har Lykken fat.
1.
2.
3.
INTRIGERNE
PERSONER.
FØRSTE SCENE.
Mel. af E. Bruun.
1.
2.
3.
4.
5.
ANDEN SCENE.
Mel. af Kunzen.
1.
2.
3.
4.
TREDIE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 40.
1.
2.
3.
FJERDE SCENE.
Mel. af der Talisman.
1.
2.
3.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
Mel. Fransk Folkesang.
1.
2.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 42.
1.
2.
3.
4.
5.
Mel. Fr. S. 46.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SOLDATERLØJER
PERSONER.
FØRSTE SCENE.
Mel. af E. Hornemann.
1.
2.
3.
4.
ANDEN SCENE.
TREDIE SCENE.
Mel. af E. Hornemann.
1.
2.
3.
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE.
SJETTE SCENE.
SYVENDE SCENE.
OTTENDE SCENE.
Mel. af E. Hornemann.
1.
2.
NIENDE SCENE.
TIENDE SCENE.
Mel. af E. Hornemann.
1.
2.
ELLEVTE SCENE.
TOLVTE SCENE.
TRETTENDE SCENE.
FJORTENDE SCENE.
FEMTENDE SCENE.
Mel. Fr. Ep. 36.
1.
2.
SEXTENDE SCENE.
SYTTENDE SCENE.*)
ATTENDE SCENE.
NITTENDE SCENE.
TYVENDE SCENE.
ENOGTYVENDE SCENE.
TOOGTYVENDE SCENE.
TREOGTYVENDE SCENE.
FIREOGTYVENDE SCENE.
Mel. af E. Hornemann.
1.
2.
3.
FEMOGTYVENDE SCENE.
SEXOGTYVENDE SCENE.
Mel. af P. Heise.
1.
2.
3.
4.
SYVOGTYVENDE SCENE.
OTTEOGTYVENDE SCENE.
NIOGTYVENDE SCENE.
TREDIVTE SCENE.
ENOGTREDIVTE SCENE.
Mel. af E. Hornemann.
1.
2.
3.
TOOGTREDIVTE SCENE.
TREOGTREDIVTE SCENE.
Mel. af E. Hornemann.
1.
2.
3.
SANGE
DRIKKEVISE
UNGDOMMEN
SØNDERJYDERNES BESØG
FREM, BONDEMAND, FREM
HØJE NORD
VED N. F. S. GRUNDTVIGS JORDEFÆRD
HØJSKOLESANG TIL VALLEKILDE
DE UNGES SANG
HJEMMETS SANG
DIGTE
DRØM OG LIV
LÆRKEN
RISBØGEN
VINTERSÆDEN
TIL MENNESKEMALERNE
SMAAVERS
LIGE RET
DIN FJENDE
GJÆVE STRIDSMÆND
VED AT TRO PAA LIVET
TID OG STRØM
AT VILLE
JEG HAR FAAET EN VEN FOR LIVET
NODER
GJENBOERNEaf C. Hostrup. (1846. Det kgl.Theater.)
EN SPURV I TRANEDANSaf C. Hostrup. (1848. Det kgl.Tteater.)
EVENTYR PAA FODREJSENaf C. Hostrup. (1848 Det kg1. Teater.)
INTRIGERNEaf C. Hostrup. (1846. Det kgl. Teater.)
SOLDATERLØJERaf C. Hostrup. (1830. Det kgl. Teater.)
INDHOLD