Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1992

Indeholdte værker:

Dagbøger i udvalg 1834-1846
Gilleleie.
Situation
August. 36.
Efterskrift.
NogetomHamann.
Journalen 27. Jan. 1837 - 1840 (2. Juni)
Nulla dies sine linea. 1838.
Om Forholdet mellem Chrstdom og Philosophie
†
Om Udholdenhed i Bønnen
1839.
1839. ad se ipsum
7de Forsvar for Anonymitæten.
Bibliographie.
Parenthesis.
Claudatur Parenthesis.
Løse Papirer 1837-1839
En Forening af det Classiske og det Romantiske.
Journalen 1840 Juli 4. - Aug.10.
Fra Jyllandsrejsen 1840 Juli 19. - Aug.6.
†
†
†
†
Journalen 1841-1842 Novbr. 20.
Giv Gud Æren.
Min.
Situation:
Løse Papirer 1840-1842
Min Paraplui, mit Venskab.
Skeptikeren
Journalen 20. Novbr. 1842 - 1844 Marts
Min Dom om »Enten - Eller«.
Anlæg.
Anlæg.
Anlæg.
[To blade fjernet af Journalen]
[Et blad fjernet af Journalen]
Replik:
Anlæg.
Fortale.
Løse Papirer 1842
Journalen 1844 Marts-Decbr.
Situation:
Denne er Scalaen:
Den stille Fortvivlelse En Fortælling.
NB.
Ved Esrom
NB.
Replik af en Individualitet.
Journalen 1844 Decbr.- 1845 Decbr.
Politie-Agenten
Det Populaire
Af et muligt Forord til mine Leilighedstaler.
Slutning - Enthymema - Beslutning. En Trilogie.
Definition paa Ironi.
Forholdet mellem Enten-Eller og Stadierne.
Et Hjertets Hemmeligheder. cfr. p. 163 i denne Bog. (Privatissimer) ellerNæst ved Ulykken og dog den Ulykkeligste.
En Figur.
Et muligt Slutningsord tilalle de pseudonyme Skrifter afNicolaus Notabene.
Situation.
Replik af en humoristisk Individualitet
Replik
Noget om Køernes Bissen. Et Studium.
Et Beviis for Chrstdommens Sandhed.
Replik.
Bevægelse; Gjentagelse; Afgjørelse en Trilogie.
Opgave til et Drama:
Beundringens Dialektik.
Situation.
Afsluttende eenfoldigt Efterskrift.
Journalen 1846 Jan. - Septbr.
Afsluttende Efterskrift.
Menighedens eller Samfundets Dialektik er følgende:
De occultis non judicat ecclesia.
Regnestykket.
Hvorfor sammenlignede Socrates sig selv med en Bremse?
Rapport. Martz. 1846.
Efterskrift og noter
Efterskrift
I. Indledning
II. Dagbøgerne og forfatterskabet
III. Meddelelsesstrategi og litteraturteori
IV. De efterladte papirer
V. Retningslinier for udvalget
VI. Noter til Efterskrift
VII. Litteratur til Kierkegaards dagbøger
Noter
Navneliste
Indhold