Udgiver:
Gyldendalske Boghandels Forlag
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1896