Udgiver:
Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag
Udgivelsessted:
Kbh. Kristiania
Udgivelsesdato:
1912-1914