Udgiver:
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn Kristiania
Udgivelsesdato:
1916