Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab C.A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1998

Indeholdte værker:

Jammers Minde