Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1908-09

Indeholdte værker:

Et Hjem
Fra Rusaaret
Judiths Ægteskab