Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1926-1930

Indeholdte værker:

INDLEDNING
I.
II.
FREYAS ROK, af 'Erik og Roller'
BIARKE-MAAL, af 'Erik og Roller'
HAKON JARLS DØD, af 'Digte', 1803
LØVERIDDEREN, af 'Digte', 1803
ELLEHØIEN, af 'Digte', 1803
GULDHORNENE, af 'Digte', 1803
VALRAVNEN, af 'Digte', 1803
NATUR-TEMPERAMENTER, af 'Digte', 1803
Phlegma.
Sangvinitet.
Color.
Melancholie.
DEN FREMBRYDENDE VAAR, af 'Digte', 1803
OLDINGEN VED WERTHERS GRAV, af 'Digte' , 1805
SAA DUGBESPRÆNGTE STAAE DE ROSER HER, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
KNUD DEN STORE, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
DEN GAMLE KIÆMPE COMETES, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
WIEDEWELT, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
PETRARCAS CANZONE VED VAUCLUSE KILDEN, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
VIOLERNE, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
VAAR-SANG, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
VAHL, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
HØSTEN, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805
HARALD HILDETAND, af 'Digtninger, Første Deel', 1811
DE TVENDE KIRKETAARNE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811
EVALDS GRAV, af 'Digtninger, Første Deel', 1811
HIEMVEE. (I Fraværelsen), af 'Digtninger, Første Deel', 1811
BØN TIL PENATERNE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811
TIL MELPOMENE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811
TIL MIN LÆSER, af 'Digtninger, Første Deel', 1811
TON, SØDE STRÆNGE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811
LÆR MIG, O SKOV! AT VISNE GLAD, af 'Eremiten'
TOMMELIDEN VAR SIG EN MAND SAA SPÆD, af 'Ludlams Hule'
NAAR MØRKET SLUKKER AFTENRØDEN, af 'Ludlams Hule'
FISKERENS VISE, af 'Hroars Saga',
FISKERKONENS SANG, af 'Hroars Saga'
HRANES ELSKOVSKVAD, af 'Hroars Saga'
FÆDRELANDS-SANG
TIL HAVET, af 'Øen i Sydhavet'
KAREN MARGARETA RAHBEK, FØDT HEGER
HVOR BLEV I RØDE ROSER DOG, af 'Den blege Ridder'
MIT FØDSELSSTED PAA VESTERBRO
VED FESTEN DEN 14de NOVEMBER 1849
LANGELANDS-REISE I SOMMEREN 1804
INDLEDNING
TIL SAXO GRAMMATICUS
ISSEFIORDEN
ROESKILDE DOMKIRKE
OVERGANG
ANDERS-SKOV
CORSØER
BIRKNERS GRAVSKRIFT
SVENDBORG SUND
THORSING
OVERFARTEN FRA VEMMENÆS TIL RUDKIØBING
OMSKIFTNING
FAAREVEILE SKOV
GIBS-BILLEDET
MORGEN-VANDRING
FREIDIGT SOMMER-LIV
AFTEN-SANG
TOGET TIL THORSING
HIEMFARTEN
KATASTROPHE.
JESU CHRISTI GIENTAGNE LIV I DEN AARLIGE NATUR
CHRISTI FØDSEL.
MARIA.
JOSEPH.
CHRISTI MANDDOM.
FRISTELSERNE I ØRKEN.
JOHANNES DEN DØBER.
CHRISTI DAAB.
JESU LÆRE.
JESU MIRAKLER.
PHARISÆEREN.
SADUCÆERNE.
SIMON PEDER.
JOHANNES.
DEN HELLIGE NADVERE.
JUDAS ISCARIOTHES.
GETSEMANE OG GOLGATHA.
DISCIPLENES JUBEL-HYMNUS.
SANCT HANSAFTEN-SPIL
DEKIØRENDE.
DYREHAVEN.
SPADSEREGANG.
IDYL.
MELLEM TRÆERNE VED BOMMEN.
BEMÆRKNINGER
MINDRE DIGTE
LANGELANDS-REISE
JESU CHRISTI GIENTAGNE LIV I DEN AARL1GE NATUR
SANCT HANS AFTEN-SPIL
TEKSTRETTELSER
INDHOLD