Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1876

Indeholdte værker:

TIL CHRISTIAN WINTHER.
INDHOLD.
I. SANGE.
Norden [1]
Fædrenes Minde
Til Lundenserne. (1839)
Hilsen til Upsala.(1843)
Ved Studentermødet i Kjøbenhavn. (1845)
Til Nordens Konger
Vers paa Bellmanske Melodier
I Foraaret
Ved Sundet
Fædrelandet
Jylland
Slesvig [1]
Modersmaalet
Den danske Sang
Den politiske Sang
Vaarsang
Studenterviser [1]
Regensviser
Nytaarsnat paa Regensen. (1838)
Akademisk Læseforening
Unionen
Soldets Filosofi
Til Skoven
Kompagniets Skibbrud
Afsked med en Grønlandsfarer
Ved en Botanikers Bryllup
Universitetets Lærere
Til Christoffer Ernst Frederik Weyse
Til Johanne Louise Heiberg
Til Johan Clausen Dahl
Til Joachim Frederik Schouw
Henrik Nikolai Clausen
Til Adam Oehlenschläger
Til Gustav Friedrich Hetsch
Til Johan Christian Drewsen
Til Ditlev Gothardt Monrad
Carl Michael Bellman
Bertel Thorvaldsen
II. BLANDEDE DIGTE.
Til de Unge
Fostbrødrelaget
Opraab
Til de Gamle
l Sommerferien
Indbydelse
Ove Christian Drejer
Christian Baltasar Krarup Bergenhammer
Ove Ovesen Fabricius
Salomon Drejer
Michael Petronius Bille
Peter Nikolai Borgen
Jenny Lind
Ordets Ridder
Dronning Mathilde
I. SANGE.
Norden [2]
De nordiske Naturforskere. (1847.)
Til Lundenserne. (1850)
Christianiatoget. (1851)
Danmark [1]
Slaget ved Slesvig
Til de svenske og norske Frivillige
1849
Ved Afdækningen af Mindesmærket paa Trinitatis Kirkegaard i Fredericia
Den 25. Juli
Hr. Helgesens Vise
Velkomster
Slesvig [2]
Grundloven [1]
Den danske Bonde
Studenterviser [2]
Til Kongen. (Ved en Studenterforestilling.)
Til H. C. Ørsted. (Fra Studenterne.)
Til A. Bryndum,
Afskedsviser [1]
Balvise
Folke-Viser
II. BLANDEDE DIGTE.
Sonnetter [1]
Med en Sølje
Lidenskab
Jeg tror paa Dig
Til Fru -
Marie Lehmann
Frederikke Mariboe
Adam Oehlenschläger
Hans Christian Ørsted
Johan Christian Drewsen
Joachim Frederik Schouw
Ved Afdækningen af Tegners Mindestøtte
Oscarshal
Peder Tordenskjold
W. H. F. A. Læssøe
Christian den Ottende
Slaget ved Fredericia
Aften
Nat
1. Udsigt fra Strib.
2. Soldaterne i Fæstningen. Matroserne paa Beltet.
3. Den Ventende paa Volden.
4. Kulsviernes Sang.
5. Piger paa Fyens Kyst.
6. De Danske sejre. Fjenden flyer.
Morgen
I. SANGE.
Norden [3]
Nordens Konger. (Paa Kronborg i Juni 1860)
Hilsen til Upsala. (Juni 1856)
De nordiske Studentersangere. (November 1856)
Den hygiejniske Congres. (Juli 1858)
De nordiske Naturforskere. (Juli 1860)
Danmark [2]
Himmel bjerget
Jyderne
Stormen paa Kjøbenhavn
1848
Kongen
Grundloven [2]
Den 17de Maj
Bondefriheden
Til de danske Soldater
Ved Landsoldatens Afdækning
Ved Afdækningen af J. F. Schouws Brystbillede
Til H. N. Clausen. (Fra Studenterne.)
Til J. P. E. Hartmann. (Fra Studentersangforeningen.)
Afskedsviser [2]
Studentervise
Balviser
Bryllupssange
II. BLANDEDE DIGTE.
Sonnetter [2]
Du kommer
Da hun var tyve Aar
Sommerliv
Vuggevise
Vil Du elske mig?
Georg Aagaard
Anna Nielsen
Nikolai Peter Nielsen
Oscar den Første. (8de August 1859.)
Til Kongen. (6te Oktober 1861.)
Prolog, fremsagt paa det kgl. Theater i Stockholm (1856)
Sebastopols Fald
Dannevirke
Dronning Margrete
Peder Griffenfeld
III. FORTÆLLENDE DIGTE.
Sangerens Hustru
Et Kys
Fru Kerjean
Cordouan
Kong Harald og Islændingen