Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1876

Indeholdte værker:

Hilsen til Upsala.(1843)
Ved Sundet
Fædrelandet
Modersmaalet
Den danske Sang
Afsked med en Grønlandsfarer
Universitetets Lærere
Til Christoffer Ernst Frederik Weyse
Til Johan Clausen Dahl
Til de Gamle
Ove Christian Drejer
Ove Ovesen Fabricius
Michael Petronius Bille
Ved Afdækningen af Mindesmærket paa Trinitatis Kirkegaard i Fredericia
Slesvig [2]
Til H. C. Ørsted. (Fra Studenterne.)
Sonnetter [1]
Med en Sølje
Ved Afdækningen af Tegners Mindestøtte
Nordens Konger. (Paa Kronborg i Juni 1860)
De nordiske Naturforskere. (Juli 1860)
Stormen paa Kjøbenhavn
1848
Grundloven [2]
Den 17de Maj
Ved Landsoldatens Afdækning
Afskedsviser [2]
Studentervise
Du kommer
Sommerliv
Anna Nielsen
Til Kongen. (6te Oktober 1861.)
Sebastopols Fald
Et Kys
Fædrenes Minde
Den politiske Sang
Akademisk Læseforening
Kompagniets Skibbrud
Til Adam Oehlenschläger
Opraab
Indbydelse
Christian Baltasar Krarup Bergenhammer
Salomon Drejer
De nordiske Naturforskere. (1847.)
Danmark [1]
Hr. Helgesens Vise
Grundloven [1]
Den danske Bonde
Balvise
Folke-Viser
Jeg tror paa Dig
Marie Lehmann
Adam Oehlenschläger
Slaget ved Fredericia
Nat
Norden [3]
De nordiske Studentersangere. (November 1856)
Danmark [2]
Ved Afdækningen af J. F. Schouws Brystbillede
Til H. N. Clausen. (Fra Studenterne.)
Til J. P. E. Hartmann. (Fra Studentersangforeningen.)
Sonnetter [2]
Georg Aagaard
Dannevirke
Fru Kerjean
Cordouan
Norden [1]
Til Nordens Konger
I Foraaret
Jylland
Studenterviser [1]
Regensviser
Nytaarsnat paa Regensen. (1838)
Unionen
Soldets Filosofi
Henrik Nikolai Clausen
Til Johan Christian Drewsen
Til Ditlev Gothardt Monrad
Til de Unge
l Sommerferien
Jenny Lind
Ordets Ridder
Dronning Mathilde
Norden [2]
1849
Velkomster
Afskedsviser [1]
Lidenskab
Frederikke Mariboe
Johan Christian Drewsen
Joachim Frederik Schouw
Peder Tordenskjold
Aften
Den hygiejniske Congres. (Juli 1858)
Himmel bjerget
Jyderne
Kongen
Bondefriheden
Til de danske Soldater
Vil Du elske mig?
Nikolai Peter Nielsen
Oscar den Første. (8de August 1859.)
Prolog, fremsagt paa det kgl. Theater i Stockholm (1856)
Peder Griffenfeld
Sangerens Hustru
Kong Harald og Islændingen
Til Lundenserne. (1839)
Ved Studentermødet i Kjøbenhavn. (1845)
Vers paa Bellmanske Melodier
Slesvig [1]
Vaarsang
Til Skoven
Ved en Botanikers Bryllup
Til Johanne Louise Heiberg
Til Joachim Frederik Schouw
Til Gustav Friedrich Hetsch
Carl Michael Bellman
Bertel Thorvaldsen
Fostbrødrelaget
Peter Nikolai Borgen
Til Lundenserne. (1850)
Christianiatoget. (1851)
Slaget ved Slesvig
Til de svenske og norske Frivillige
Den 25. Juli
Studenterviser [2]
Til Kongen. (Ved en Studenterforestilling.)
Til A. Bryndum,
Til Fru -
Hans Christian Ørsted
Oscarshal
W. H. F. A. Læssøe
Christian den Ottende
Morgen
Hilsen til Upsala. (Juni 1856)
Balviser
Bryllupssange
Da hun var tyve Aar
Vuggevise
Dronning Margrete