Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1895

Indeholdte værker:

Patient
Pigen ved Brønden.
Areopagos.
Foraars-Gry.
Ved Kysthospitalets Indvielse.
Ved Emmaus-Kirkens Indvielse.
Nattergalen.
Billedtexter 1 - 5.
Hund og Krage.
Til H. C. Andersen. [Et Leve for Helten af anden April]
Ved Indvielsen af N. Zahles Skoler.
Træet og Grenene.
For Studenterne.
Ved Studenter-Sangforeningens Fest.
Ved Indvielsen af Fredericias nye Skolebygning.
Danmark. Foraaret 1879.
Paragraf 5.
Gotfred Benjamin Rode
Peter Arnold Heise
Maanebroen.
Hvad hjalp det mig
Ydre Mission.
I Kongens Kjøkken.
Uglen og Smaafuglene.
I Bergen.
Mand overbord.
Luther i Worms.
De tvende Taarne.
Bebudelse
Vaagnende Vaar.
Salvingen i Bethania.
Under fremmed Navn.
Forlæggernes Skaal. Ved Nordisk Boghandler-Møde.
Dørvogteren.
Overraskelse
En Valplads.
Sejrs-Bud.
Paradisets Fugle.
Jakob i Hebron.
Judith. Et bibelsk Heltedigt i ni Sange.
Peters Befrielse.
Bosporos.
Ved Tanganika-Søen.
Sønderjydens Sang.
Ved Dannemora.
Fjeld og Dal.
Frembrud.
Stævns.
H. N. Clausen
Ved Aften.
Vinter og Vaar.
Drot og Folk.
Møllen og Kirken.
I Høst.
Ved Allehelgenstid.
Ved Præsten P. A. Fengers Embeds-Jubilæum.
Til Santal-Missionæren H. P. Børresen.
Mumie-Kornet.
Effata!
Bethanien.
Vasen.
Et Møde i Rom.
For Kjøbenhavns Universitet.
Ved Promotionsfesten.
C. Hostrup.
Ved Helligaands-Kirkens Fornyelse.
Til H. L. Martensen.
Rudolf Frimodt
Christus-Troen.
Kjærlighed.
Spejling.
Foraar begynder.
Laugenes Fanetog
Fyens Hegn.
Mit Piletræ.
Foraar. Variationer over et gammelt Thema.
Visne Blade.
Vindenes Værk.
Forvandling.
Vaarens Fylde.
Hvem er Han?
Martin Hammerich
Tyendeliv.
Pløjetid.
Efter Snestorm.
Skovens Saga.
For Danmark.
Ubudne Gjæster.
Betids
Bønnen.
Missions-Psalme.
Det ubekjendte Land.
Til Overvejelse.
Pigen med Katten.
Korn i Hus.
Kamar.
Den trange Vej.
Asenindens Føl.
Spirerne.
Præstevalget.
Carl Ploug.
Matthæus.
Indre Mission.
Af en Opera.
Herodes' Død.
N. F. S. Grundtvig.
Hvad Tiden fordrer.
Derfor!
H. L. Martensen
Ved Afdækning af Mindestenen for Enkedronning Caroline Amalie
Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.
Ved Missionshuset 'Bethanias' Indvielse.
Tro og Gjerning.
Fra Aarets Tider 1 - 5.
Koldt Foraar.
Ved Juletid. [Den hvide Snee har lagt sig]
Til Kong Christian IX.
Til Kongen.
Ved Velgjørenheds-Selskabets Skoles Jubilæum.
Billedtexter 1 - 3 (II)
Billedtexter 1 - 3 (I)
Hugormen.
I Schweiz.
En Længsel.
Takken.
Paaskemorgen.
Snestorm i Maj.
Opfarten til Upsal.
Til Nordens Ungdom.
Frederik Hammerich
Frederik Paludan-Müller
Nisse-Frieri
Tamt og vildt.
Naar jeg bli'r stor.
Vierwaldstädter-Søen.
Spørgsmaal.
Gjertrud Rask.
Glem og husk!
Røveren paa Korset.
Vinterens Begravelse.
Sverig-Norges Universiteter.
Bøn og Arbejd!
Paulus i Cæsarea.
Børn.
Sang. [Jeg fanged engang en ædel Falk]
Hans Kryger.
Steen Steensen Blicher.
Gaaet ud.
Somrens Farvel.
For Universitetet.
Tiggeri.
Rejsebrev