Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1895

Indeholdte værker:

Overvintring.
Gubben i Skoven.
Johannes i Fængslet.
Kejserens Ven.
Danmark.(Ud for Verdens Herregaarde)
Til Sønderjyderne.
Vaad Oktober.
Lys Oktober.
Til J. P. E. Hartmann paa hans 80 Aars Fødselsdag, 14. Maj 1885.
Frejas Hal.
Carsten Hauch.
Den ene og samme.
Maria ved Vuggen.
Vilhelm Rode.
Sang for Danske i Amerika.
Ditlev Gothard Monrad.
Ved Kong Christian den Niende's Regjerings-Jubilæum.
Med et Basrelief
September-Kveld.
Et Barns Aftenbøn.
Ved C. R. Nybloms og H. Roeds Bryllup
Prolog til Musikforeningens Mindefest
Skuffelse.
Niniveh.
Tak for Skjærmen!
Til Marie.
Et Enebo.
Post-Pigen.
Kantate ved Universitets-Festen til Holbergs Minde.
Skyttesang. [Klippers Vælde, Mur al Fjelde]
Vilde Heste.
Tonernes Verden.
Ved den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstillings Aabningsfest.
Ved den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstillings Belønningshøjtidelighed
Ventetid.
Til C. Hostrup paa hans 70 Aars Fødselsdag 20. Maj 1888.
Ved Nytaar.
Ved Diakonissestiftelsens 25 Aars Jubilæum.
I Norrköping.
Prolog til nordisk Musikfest
Røde Kors.
Brahetrolleborg Folkehøjskole.
Abigael Forchhammer.
Bryllups-Psalme.
Bryllupsviser.
Ved C. C. og A. M. Halls Guldbryllup.
Dæggelammet
Bedring
Vinde Garn!
Ved Stranden
Ved 'Borgervennen's Jubelfest.
Prolog til J. L. Heibergs Mindefest.
Vignetter
Bjergluft.
Ved Det kgl. Blinde-Instituts Jubelfest.
Den hellige Skrift.
Fædrelandssang.
Prolog til en Forsvarsfest.
Foraar.
Jordbund og Væxt.
Hede-Gran og Jule-Gran.
Til Niels W. Gade.
Vinterbillede.
B. S. Ingemann.
Johan Nicolai Madvig.
Carl Christian Hall.
En Faders Fortælling.
Augusta Marie Hall
Fra Kysthospitalet.
Lov og Evangelium.
Perler.
Korsets Tegn.
Bethlehems-Stjernen.
Papirer.
Dobbelt Strøm.
Psalmer til Luther-Festen.
Paa Kong Christian IX'S 70 Aars Fødselsdag.
Til de Unge!
Prolog ved en Fest til Fordeel for Arbejdsløse.
Skyer.
Ved Juletid. [Paa gamle Malerier]
Paaske.
Ved Afsløringen af P. Heise's Buste.
En Hvalfangst.
Johan Herman Wessel.
Frederiksborgs Slotsklokker sjunge.
1787 - 1887. Ved Borgerdyd-Skolernes Jubelfest.
Theobald Otto.
Carl Høgh-Guldberg.
Ved 40 Aars Student-Jubilæum.
Gamle Minder.
Ved Studenterforeningens Bal
Hjemløse Børn.
Ved Indvielsen af
Ved Kunstakademiets Stiftelsesfest.
Ancker's Legat.
Ringedals-Fossen.
Prolog til Festballet
Ved Aabningen af det sjette nordiske Skolemøde
Ved J. Börjessons og V. Bartholins Bryllup
Til min Hustru paa Sølvbryllupsdagen
Billedtexter 1 - 7
Forskrækkelse
Jakobsstigen.
Ved Universitetets Fest den 28. Maj 1892