Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1895

Indeholdte værker:

INDHOLD AF TREDJE DEEL.
Papirer.
Bjergluft.
Dobbelt Strøm.
Et Enebo.
Post-Pigen.
Overvintring.
Gubben i Skoven.
Ved Det kgl. Blinde-Instituts Jubelfest.
I.
II.
Psalmer til Luther-Festen.
Den hellige Skrift.
Johannes i Fængslet.
Kejserens Ven.
Kantate ved Universitets-Festen til Holbergs Minde.
I.
II.
Fædrelandssang.
Paa Kong Christian IX'S 70 Aars Fødselsdag.
Danmark.(Ud for Verdens Herregaarde)
Til Sønderjyderne.
Til de Unge!
Skyttesang. [Klippers Vælde, Mur al Fjelde]
Prolog til en Forsvarsfest.
Foraar.
Jordbund og Væxt.
Vaad Oktober.
Lys Oktober.
Prolog ved en Fest til Fordeel for Arbejdsløse.
Vilde Heste.
Skyer.
Hede-Gran og Jule-Gran.
Ved Juletid. [Paa gamle Malerier]
Paaske.
Tonernes Verden.
Til J. P. E. Hartmann paa hans 80 Aars Fødselsdag, 14. Maj 1885.
Til Niels W. Gade.
Ved Afsløringen af P. Heise's Buste.
Ved den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstillings Aabningsfest.
I.
II.
Ved den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstillings Belønningshøjtidelighed
Ventetid.
Frejas Hal.
Vinterbillede.
En Hvalfangst.
Carsten Hauch.
Johan Herman Wessel.
B. S. Ingemann.
Til C. Hostrup paa hans 70 Aars Fødselsdag 20. Maj 1888.
Frederiksborgs Slotsklokker sjunge.
I.
II.
III.
Den ene og samme.
Maria ved Vuggen.
Ved Nytaar.
Ved Diakonissestiftelsens 25 Aars Jubilæum.
I.
II.
1787 - 1887. Ved Borgerdyd-Skolernes Jubelfest.
I.
II.
Vilhelm Rode.
I.Ved hans Afrejse som Frivillig til Hæren. (I Studenterforeningen den 20. Juni 1864).
II.Til hans Jordefærd. 11. Decbr. 1886.
Theobald Otto.
Carl Høgh-Guldberg.
Ved 40 Aars Student-Jubilæum.
I.
II.En Udstillings-Vise. (Lidt Jaskværk til Slut). 11. Septbr. 1888.
I Norrköping.
Gamle Minder.
Ved Studenterforeningens Bal
Prolog til nordisk Musikfest
Røde Kors.
I.
II.
Brahetrolleborg Folkehøjskole.
Hjemløse Børn.
Sang for Danske i Amerika.
Ved Indvielsen af
Første Afdeling.
Anden Afdeling.
Johan Nicolai Madvig.
Ditlev Gothard Monrad.
Carl Christian Hall.
Ved Kunstakademiets Stiftelsesfest.
I.
II.
Ancker's Legat.
Ringedals-Fossen.
Ved Kong Christian den Niende's Regjerings-Jubilæum.
I.
II.
III.
Med et Basrelief
Prolog til Festballet
Ved Aabningen af det sjette nordiske Skolemøde
I.
II.
September-Kveld.
Et Barns Aftenbøn.
En Faders Fortælling.
Abigael Forchhammer.
Augusta Marie Hall
Bryllups-Psalme.
Bryllupsviser.
Ved C. R. Nybloms og H. Roeds Bryllup
Ved J. Börjessons og V. Bartholins Bryllup
III.Ved M. Traustedts og L. Forchhammers Bryllup. Oktober 1887.
Ved C. C. og A. M. Halls Guldbryllup.
Til min Hustru paa Sølvbryllupsdagen
Prolog til Musikforeningens Mindefest
Billedtexter 1 - 7
Dæggelammet
Forskrækkelse
Fra Kysthospitalet.
A. Brevskrivning.
B. Til Børnehospitalets Dekorationer fra Fuglelivet.
Skuffelse.
Bedring
Vinde Garn!
Ved Stranden
Ved 'Borgervennen's Jubelfest.
I.
II.Lovsang.
Lov og Evangelium.
Perler.
Korsets Tegn.
Jakobsstigen.
Niniveh.
I.
II.
Prolog til J. L. Heibergs Mindefest.
Ved Universitetets Fest den 28. Maj 1892
Første Afdeling.
Anden Afdeling.
Tak for Skjærmen!
Til Marie.
Bethlehems-Stjernen.
Vignetter
I.Tunge Tider.
II.Lyse Drømme.
III.Uden Haab.
IV.Tak og Jubel.