Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab C.A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
2001

Indeholdte værker:

Mindesang den anden April 1804
Cantate opført ved den aarlige Prarmie-Uddeling i det Schovboeske Institut i October 1804
Til Nemesis
Vedbendet
Den større Achill. I en Ruin
Elskovsridderen. Romanze
Til Naturen (I Juni 1804)
Danesang 1807
Nye Digte, 1808
Ridder Edvard
Den Tilkommende
Camoens
Liljen og Dugdraaben
Trækfuglen. 31 Marts 1805
Sonnetkrands
Til Vaaren
Til Lidelsens Charis
I en Dryppesteengrotte [Rundt i Phantastisk]
Wörlitz
Ved et Madonnabilled
Den Mediceiske Venus
Lorenz Medices. I den tilforn mediceiske Villa Careggi
Til den franske Republik, da den umiddelbar stødte an mod Ruslands Interesse, 1798
Til Pofloden
Til den galliske Jomfru
I Værelset
Synerne
den cypriske Sø
Digterværdigheden
Det Guddommelige
Til Graasens Najas
Springvandet
An Dora
Im Herbst
In der Försterwohnung
An die Phantasie. Sonett
Reseda. Sonett
Geistergesang [Saussend, saussend fliege wir]
Geistergesang [Freudig, freudig fliegen wir
Was dem Fernen, wie ein Geist, begegnet
Dort wo menschliche Gesetze gründen
Gienfærdene
Til Genien
Blick in den Himmel. Sonnett
An die Wehmuth. Elegie
Fierne Lande, mange Folkeslag
An Klopstock. Hamburg im May 1793
Menneskehedens Bane
Vanvids Rige. I en Dryppesteengrotte
Communication
O jeg føler det, en evig Kiede
En carholsk Kirke. Efter Naturen
Dykkeren
An Rumohr. In einem Exemplar meiner Gedichte f¨r seine Bibliothek
Ensomhed
Paa Frue Oldenburg's Fødselsdag
I Himlens Glands, i Jordens Dug jeg staaer
I L. eller S. Navn paa Frøken v. d. M. Fødselsdag
Dialog einer Heiligen u. das Echo:
Jeg Morgenrøder ved min Tinding hefter
An Henriette Mass bei ihrer Abreise von Copenhagen
2. Grabsschrift auf den Generallieutenant v. Köppern
Rückblick
Heideröschen
Die Blumen
Im Osten glimmt die zarte Frühe
Die Angst, die mich umfängt
Der Königin von Dännemark, bei ihrem Aufenthalte auf Louisenlund im Sommer 1824
Meine Grabschrift
Den østerlandske Pige
Oldtid og Nytid
Hymne [Blus op til Morgenrøde,]
Udsigt over Arnodalen fra Apenninerne. 1799
Til Egeria
Den grønne Ridder
Den lille Fugl
Til Seraphine [Med fugtig Purpurvinge stiger]
Nattesuk. (Efter Luis de Leon)
B. Anker
Paakaldelsen. Den 31te Julii 1806
Musens Fødsel. En Mythus
Jomfruen og Guden
Lina
Krandsen
Det Eene
Nattergalen og Natviolen
Til Hjertet [Hjerte, hvad omspænder dig?]
Til Søvnen, efter tre Døgns fuldkomne Søvnløshed (1807)
Til min Søster. 3 Febr. 1084
Til Bagtaleren
Blomsten [Der staaer en Blomst ved den klare Søe,]
Til Marchesa M.
Ved den russiske Hærs Ankomst til Italien, 1800
Reisen
Til Marina
Elskovs Forgudelse
Manden. et in Arcadia ego
Forskjel
Chrystallisation
Blik mod Vesten
Evig Nat
Til det Grotteskes Genius
Fuldendelse
Dobbelt Tartarus
Ved en forgalden Ridderborg i Böhmen
Det forrige Venedig
Wiegenlied für die Königin von Dänemark
An Theodora [Der Frühling kommt]
Dem Könige, bei der Rückkehr von Wien, die Stadt Schleswig
Erindring og Haab [Du blege Pige]
An Herrn von A. mit meinen dänischen Gedichten
Episten, an H. (Wien, 1799)
Trachten. Sonett
An Friedericke Brun. Sonett
Am Abend: die Sichtbarket fliegt
An Isis
Könnt' ich, ach! die Zweifel ferne Schrecken
Advarsel
An- [O Du, an Geist Athens Aspasia]
Das Opfer
Kränze haut mit blutgetränktem Schwerte
Die Zwote Freude
En hellig Familie. Af Naturen
Den Fremmede. I en Sygdom i Venedig i April 1798
Svanesang. Da jeg var syg i Venedig
Piedestallen
2. Til Therese
Fuldendelse. I Baumanns Hule
Til Grev Schulin, paa hans Fødselsdag
A Mr. B. d'Anker avec un Exemplaire de mes Vers danois
Alt var en Blomst
Det elegiske Metrum
Da Jorden end var ung og skiøn
Op! til, hvad jeg synge vil
Opmuntring [Gjennem Storm og Bølger frem]
An die entfernte Geliebte
Rekrutengesang bei der Ankunft in Dännemark
An die Frau von Ahl...... (in F.Nahmen)
Digteren -
Til Else
Til Musen [Du lovede mig Lykke]
Gesang am 28 u. 29 Jänner, 1808. ges. in Rendsburg
Prometheus
Til Seraphine [Lad i din heede Ild mig svinde]
Zum 28sten October, 1814, während der Regentschaft der Königin
An den Grafen zu Kämnitz bey dessen Rückkehr nach Wien
Denkmal der Gräfin Charlotte von Schimmelmann
Was deutet mir des Freundes nasser Blick
Skaal for Torwaldsen i Sleawig paa hans Reise til Kbhvn.
Wolt' ich läg drei Ellen tief
Sonnetter [1805]
Menneskebanen
Phantasos's Rige
Seranade. (Guerras civiles de Granada, cap. VI)
Vahls Død
Sang den 28de Januar 1805
Rosenmøen
Sommerfuglen og Blomsten
Blik i Fremtiden
An die Grossfürstin von Russland, Maria Paulowna
Sang ved Koncerter
Aanden og Sjælen
Til en ung Digter
Det højere Liv
Frossen
Forvandlingerne
Myrtegreenen
De tvende Draaber
Ved Seraphines Fod
Tiderne
Hymne til Vandet
Elskovsbaalet
Den røvede Brud
Vaaren [End Vinteren sit Hoved løfter]
Til Musen [Atter vinker du mig]
Blomsterne [I Dannerkongens yndefulde Have]
Opmuntring
Kong Hadding
Den Døende. 1805
Ludvig Staffeldt
I et forfaldet Nonnekloster
I en forfalden Nonneklosterkirke
I en Dryppesteengrotte [Her, hvor Grottens Dug]
Billingtons Sang
I en Dryppesteengrotte med et Naturtempel
Den Venetianske Regatte
I en Dryppesteenhule
Eumeniderne
Min Luna
Ligen
Til Latter
Achnsucht der Natur
An Theodora [Ich denke dein]
An die Kronprinzessin von Dännemark, nach Ihrer Confirmation in der Schlosskirche zu Kiel, am 9ten October 1809
Das Blümlein
Im Wintergarten. Sonett
Letzte Liebe. Sonett
Vorgenuss
Herbstgefühl. Sonnett
Danaidekarret
Der Ruf. Sonnet
Abwesenheit
Lykkens Yndling den Fortrængte flyer
Tidt misunder jeg den, som styrer unøisomme Ønsker
Med Blidhed praler du, nedsiunkne Folk
abschied von der Leine bei Göttingen
Todtenfeier
Hist, hvor Britten, hegnet ind med Baand
Olympos
Isistemplet. I en Dryppesteengroyye der forestillede et Tempel
Lynet
I et Dødecapell i München
Til Italien. Efter Filicaja
Ved Alexanders Buste
Boboli. i Enden af December 1798
Ritratto de Nicoletta Durazzo
Ved Slutningsscenen af Romeo og Julia
Minde eller Anelse? Til Billington
Pryden
Sødere Figenen bliver, naar Ormen begiærligt den stikker
Lykke er kun en Drøm, saaledes os lære de Vise
Tilæ Grev H. da han reiste til Paris (1804)
Jägerlied
Min Fødselsdag. 31 Marts 1805
I et Exemplar af Teschenbuch der Liebe u. Ferundschaft gewidmet, für 1807. som L..... forærede til Frøken v. d. M. i Kiel
An - mit den ersten Veilchen
3. Grabsschrift auf den Kanzler Krück
Vier Lebensstufen
Den yderste Dag
I Rosenblade falder Solen af
Wie Einigst du die Liebe mit der Pflicht
Om Novbr. 23
Dreimal verwünschter Huf, der tief im Stahle
Til Lykken og Nøisomheden
Apologie [1805]
Cantate til den 28 og 29 Januar
I en baiersk Kirke 1797
Martsfiolen
Elskov og Andagt
Digterløvte
Krigssangen for den danske Hær
Roserne. En Legende
Til den naturlige Sangerinde
Til Helbredelsen
Aftenrøden
Tidens Sejer
Ved et Æbletræ, som i Sept. 1804 paa eengang bar Frugter og Blomster
Den unge Digters Klage
Til Septembermaaned, 1804
Soldatersang paa Marschen
Stiernelil
Dueposten
Til de Døde
Jesus Christus. Et Oratorium
Til Musen [Forræderiske Muse]
I en bajersk Kirke
Til Scirokko
Genua
Apotheose
I Dantes Helvede
Drømmen
Nektaræblerne
Synelsen
Fortvivelsens Latter
An Theodora [Wie oft wollt'es]
An Cölestine. Sonnett
Til et vissent Løv, som faldt i Digterens Barm
Lebensbahn. Sonett
An die Genesung. Sonett
Menschenloos. Sonett
Die Herbstrose. Sonett
Selbstprüfung. Zwei Sonette
Der Tod. Sonett
Trost
Ersatz
Todesweihe. Sonnet
Die Wehmuth
Friheden [Ikkun der hvor Jordens Love grunde]
Den Forladte
Gienfødsel
Til Musen [Du som til de lykkelige Ø'r]
Schwanengesang. Sonnett
Lebensphilosophie. Sonnett
Das Gefolge
Wehmüthig blick ich von umstürmten Strande
2. Die Nacht
Der Verklärung
Hymne an Isis
En hellig Iver brænder i min Barm
Gruss an den Sund
Phantasei. Sonnet
An das Glück
Indvielse. I en Dryppesteengrotte i Ungarn
Langt fra dig som Fred og Fylde hegner
Der Meister des Stiftgebäudes bei Klosterneuburg
Auf ei. Tasse
Sandhed paa min Steen da skrive skal
Titanen. i Genua, kort førend min Hiemreises Tiltrædelse
Svar, hvorpaa du saaledes monne pukke
Til Modgang
Indskrift
Gesang für de Kronprinzessin von Dännemark zu singen an der Wiege [Heissersehnter, hold und zart]
An Reinhold. In einem Exemplar meiner dänischen Gedichte
Foden paa ujevne Jord og Øret mod Høiden opløftet
Til Vinteren [Svøbt i hvirvlet Orkan]
Til G. H. Olsen
Ved Ludvig Staffeldts Grav
Sang d. 4 Januar i Kiel Frøken D.....s Fødselsdag
Til * * * /: I Friboes Navn, formod. til Frøk. H.........:/
Gesang zu singen am 28 Jänner, 1807. (in Neustadt)
Fräulein An Elisa
Sænk din Lue, o Dag! gaae ned i den Herligheds Purpur
Den aldrende Landmann
Aux François
Envoi (à une Dame avant départ avec son ...)
1. Grabsschrift auf den Kammerherr v. Schmeider
Komm an mein Hertz, erbarmungswürdger Mann
Saa ærer Digteren! en himmelsk Magt
Til Fuldendelse Naturen ilte
Wie eine Jaspiskuppel glänzt
Schau's, ihr Männer u. Weiberlein
Zur Erwiederung auf nur die prosaische Frucht