Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab C.A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
2001

Indeholdte værker:

Phanine
Forskeren
Til Lykken
Høstfølelse ved Leinen. Sonnet
Kun Glemmigikke. Sonnet
Til den Troløse
Skadesløshed
Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse
Kriegsgesang
Frieriet. Fragment i Stanser
II. Til Aussig-Dalen
VI. Mandens Klage
Til Marco, en Venetianer
IV. Ved Alexander's Byste i det florentinske Gallerie
Ode. I den franske Ultrarevolutionsperiode
Sang [Jeg kjender et Land som i Bølgernes Favn]
1. De tre Gudinder
4. Til Glemsel. Paa det Sted hvor den ældgamle tusciske Stad. Fiesole stod
5. Udsigt
Tvivl og Troe
Brylluppet
Erindringer [Andre forkynde hvert Slag]
Sang [Jeg kjender et Land, et velsignet Land]
Paa et aftalt Samlingssted [Staaer Dagens Vogn]
VII. Fredensriget
XI. Faklen
II. Til Britterne
IV. Til Bonapartes Genealog
VII. Demokratierne
X. Det sande Værd
Sørgesang om Asan-Aga's Hustrue. (Efter det Morlakkiske)
Det Venetianske Foraarsgilde
Til Sephir. (Efter det Spanske af Villegas)
Til de Syge
Valg
Simplicitet
Den gode Skuespiller
Til Digteren
Til Delia
Undseelsen
II. Stoicismus
V. Længsel efter Roe
IX. 2
X. Floden
XII. 2
Digte 1804
Jertegnet
Harpespilleren i Kong Erik Eiegods Leir
Tilbagekomst
Harpen
Jægeren
Trende Nætter
Den ottende Søn
Elverpigerne og Børnene
Ederduunsankerne
Lillas Minde
Til Phantasien [Du, mit Livs velsignede Gudinde]
Digterbekiendelse
Elise
Den største Heslighed
Budet
Die Stunde der Andacht
Auf den Trümmern der Gleichen. Sonett
Elvin og Elvina
Erindringer [Jeg hende saae, o søde Minde]
Søstrene. (I en Stambog)
Ved Christushovedet, af Annibale Carracci, i det Dresdenske Gallerie
Sange for den 28 og 29 Januar 1801
Til en Moder
VII. Ved de friske Grave paa Holmens Kirkegaard i Maj 1801
Platonismus
Stum og forfærdet staaer ved Edvards Liigfærd Athene
l. Til Charis. Prof. Sander tilegnet
VI. I Paris
Opfordring
Paa et aftalt Samlingssted [Alt Dagen sig]
Tamira og Rizamor. Fragment i Stanser
Nødvendighed
Dæmonen
Indbydelse
Barndommen
Gesang für die Kronprinzessin von Dännemark, zu singen an der Wiege [Sanftgebohrne, Engelsbild]
Englene i Hytten
III. Den Troefaste
V. Tempelhallen. Ved Indfarten i Brentafloden
VI. Ved en Amor af Mengs. - I den churfyrstlige dresdenske Samling af Pastelstykker
XII. Ved Midnat
I. Til Gallia
VI. Ved Bonapartes Billede
VIII. Indskrift paa en Eeg
IX. ;Bøn
Elskovs Rige
Bærret. (Oldrussisk)
Blomsterne
Samme (1)
Sammenligning
Tilfredshed
Uvidenhed
De Viises Coquetterie
Alteret
Det Frivillige
Selvtilbedelse
Over Bryllupssalen
Til * * *
Philosophiens Oprindelse
Samme (2)
IV. Barmhiertigheds Tempel. Ved Billingtons Sang
VII. Sværmerens Huris
Troubadouren
Et Aar i Padua
Ved Emmas Dødsseng. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik
Den hellige Therese
Havfruen og Kongen
Naturdatteren
Forfædrene
Snedkeren og hans Drenge, i Pestens Tid
Melancholie. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik
Den Vanvittige
Rigsdagen i Helvede
Den nye Øe
Genien
Ganimed
Ved Søen
Dativen
Til Phylllis
Til Veemodigheden. Sonnet
Længsel
Der Morgen
Tilbagevendelsen
Fredens og Frihedens Fest. Cantate
Paa Arveprindsessens Død
Udødelighed. En Sonnet
Det dobbelte Bedrag. Sonnett
Gienkomst
Himmelsynet. Sonnet
Til Qvinden
Til Eros
Annalil
V. Søefarten
Fortrydelse. Sonnet
Ach! er stirbt! - mit zarter Mutter-Klage
II. Perlen
3. Den italienske Opera seria
6. Spaden
Til Harmonien
Til Hiertet [Hvad fattes dig, Hierte?]
IV. Til min Genius
IX. Erindring og Haab [Tidt jeg giennem Mindets Skyggerige]
X. Til Marchesi. Efter en blid Aria
III. Grækerne
XI. Til en Bonmotkræmmer
XII. Den Lykkelige
Enevoldsherren
Til Phantasien [Forlad ei, hulde Phantasie]
Trækfuglen [Fra kolde Himmel hænge]
Taalmod
Betingelse
Kongen
Glæderne
Beskedenhedsreglen
VI. Billeddyrkelsen
VIII. Hyrdetimen. 1
Agnar og Aslaug
Fugleapotheose
Kunstnerlængsel
Paa Toppen af Mont-Cenis
Heltedyrkelse
Til Naturkraften
Ved en døende Sommerfugl
Blomsten
Digterphantasie. Om Vinteren
Sang, siungen i Gøttingen den 29 Januarii 1792
Digteren. Rhapsodie
Der Zweifler am Grabe seinesVaters
Die Stätte. Sonnet
Menneskets Kald. Plus ultra
Det Bedre. (I en Stambog)
Til den Helliganede
Raadet. (i et Exemplar af Messiaden)
Epistel til Henriette den 25de September 1797
Sang for Kronprindsens Livkorps
Svanesang
Den Forførte
I. I Templet paa Cobenzl
III. Den anden Endymion
IV. Ved Tizians liggende Venus1)
Til Mennesk'heden. 1793
III. Ved den mediceiske Venus
V. Dødehavets Anadyomene. Ved et Madonnabillede
VII. Dommen. Ved Slutningen af det attende Aarhundred
Til den uendelige Natur
2. Digterværdighed [Lyt i hellig Fred]
Ode til Harmonien
Natlig Fest
I. Genierne
II. Ved Staden Wiens Beskuelse fra Gallizinbierget
VIII. Tilstaaelsen
V. Under Moreau's Billede
Foraarshymne
Hiertets Philosophie
St. Jørgen fra Søen
Det Ypperste
Stoicisme
Til de æsthetiske Realister
Til Theoristerne
Digterprøve
Formen
Fuldendelse
I. Ved et Barns Død
III. Fantasticis Sang
XI. Det kierere Bedrag. 1
Indvielsen
Emmelina
Jagten
Den grædske Blomsterpige
Havmanden og Fiskerinden
Barden
Ephemeren
Kong Frode og Gubben
Ruinens Indvaaner
Juuledød
Kongen af Tyrus og Tiggersken
Kampen mellem Havmanden og Biergtrolden
Ynglingen fra Megæra
Prometheus eller Menneskets Skabelse
I Høsten
Under Lillas Vinduer
Aftenhøitid
Digterne
I Canovas Værksted
Drømmene
Det Uopnaaelige