Staffeldt, A. W. Schack von, "1. De tre Gudinder", fra Samlede digte, Det danske Sprog- og Litteraturselskab C.A. Reitzel Kbh., 2001, s. 145,