Udgiver:
Udgivelsessted:

Indeholdte værker:

Til Urania, elegi af forfatteren