Udgiver:
Udgivelsessted:

Indeholdte værker:

Si quid agat ...
Noter