Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1901

Indeholdte værker:

INDHOLD.
Kierlighed uden Strømper
FØRSTE OPTOG.
FØRSTE OPTRIN.
ANDET OPTRIN.
TREDIE OPTRIN.
FIERDE OPTRIN.
FEMTE OPTRIN.
ANDET OPTOG
FØRSTE OPTRIN.
ANDET OPTRIN.
TREDIE OPTRIN.
FIERDE OPTRIN.
FEMTE OPTRIN.
TREDIE OPTOG
FØRSTE OPTRIN.
ANDET OPTRIN.
TREDIE OPTRIN.
FIERDE OPTRIN.
FEMTE OPTRIN.
SIETTE OPTRIN.
SYVENDE OPTRIN.
FIERDE OPTOG.
FØRSTE OPTRIN.
ANDET OPTRIN.
TREDIE OPTRIN.
FIERDE OPTRIN.
FEMTE OPTRIN.
FEMTE OPTOG.
FØRSTE OPTRIN.
ANDET OPTRIN.
TREDIE OPTRIN.
FIERDE OPTRIN.
FEMTE OPTRIN.
SIETTE OPTRIN.
SYVENDE OPTRIN.
EPILOGUE TIL KIERLIGHED UDEN STRØMPER
VAUDEVILLE
Gaffelen
Herremanden
Hundemordet
Den forvovne Siællands-Faer
Det stiaalne Taft
Sadelen
Den gamle skade
Posthuuset
Den fri Vognleie
Fyrsten og Forbryderen
Den Druknede
Toujours perdrix
Supplicanterne
Stella
Den fromme Bekiender
Smeden og Bageren
Den sande Drøm
Prutningen
Sanct Sebastian
Den bekymrede Moder
Sødgrød for Vandgrød, og Vandgrød for Sødgrød
Tycho Brahes Dag
Det ædelmodige Tilbud
Observationen
Den jydske Kavalleer
Felix, quem faciunt aliena pericula cautum!
Fader og Søn, een Mand
Det kolde Blod
De to Agerhøns
Gasconaderne
Relata refero
David og Jonathan
Veddemaalet
Mosters Pølser
Contrasterne
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci
Nulla regula sine exceptione
Søvnen
Nøisomhed
Lyksalighed (1)
Brodne Potter i alle Lande
Prologue (1)
Prologue (2)
Chor og Prologue
Til Hr. Jens Baggesen
Tres humble Serviteurs
Ringe og velmeent Ønske
Lovtale over den ugifte Stand
Paa en Skive
Alle Tings Cirkelgang
Fragmenter
Om en Jødepige
Vaaren
Den, som aldrig turde drikke,
For Kiærlighed er Viin
Naar jeg formaaer, jeg gierne vil
Alt det, som i Ungdommen glæde os kan,
Mærk derpaa!
Efter mine ringe Evner
N. N. er mit Navn,
Afholdenhed! du Vises Dyd,
Afholdenhed er en deilig Dyd,
Kiære Børen, ta'er jer vare,
I en Stambog
Ligeledes (1)
Jeg troer, jeg i en Bog har læst,
Til Hr. K. og hans Kone paa deres Ellevte Bryllupsdag
Ønsket
Impromptu over Tandpine
Til Luft-skipperne
Anbefaling paa en Ansøgning om Ansættelse ved Veivæsenet
Med en Gave til Sygecassen
Til Digterens Hustru
Paa sammes Fødselsdag
Impromptu til Mad. Juel paa hendes Fødselsdag
Til Fru Walter
Ved en Vens Bortreise til Norge
Afskeeds-Sang
Vers paa opgivne Riim I. - V.
Indrykket i Aftenposten
Ligeledes (2)
Til Agent Holck
Provst Hersom
Nytaarsvers I. - XI.
Til J. R. Bull
I en Hof-Poets Navn
Impromptu over en besværlig Hestepranger
Kiærlighed og Smørrebrød
Over Smagen
Da Chloe var i Kirke
Lyksalighed (2)
Til en Mand, hvis Barn falt ned fra anden Etage uden at tage Skade
Impromptu ved en Offring
Caspar Wessel
Parodi
Til Viintapper Lunds Svend
Svar i Svendens Navn
Kiære Moder huld
Gravskrifter I. - V.
Under Digterens Portrait
Digterens Gravskrift over sig selv
Kierlighed uden Strømper.
Fortællinger
Gaffelen.
Herremanden.
Hundemordet.
Den forvovne Siællands-Faer.
Sadelen.
Den gamle Skade.
Den fri Vognleie.
Den Druknede.
Stella.
Smeden og Bageren.
Den sande Drøm.
Prutningen.
Sanct Sebastian.
Den bekymrede Moder.
Tycho Brahés Dag.
Det ædelmodige Tilbud.
Den jydske Kavalleer.
Fader og Søn, een Mand.
De to Agerhøns.
Gasconaderne.
Relata refero.
Veddemaalet.
Mosters Pølser.
Contrasterne.
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.
Nulla regula sine exceptione.
Blandede Digte.
Søvnen,
Nøisomhed.
Brodne Potter i alle Lande.
Prologue, den 13de October 1780. Side 158.
Chor og Prologue.
Til Hr. Jens Baggesen.
Tres humble Serviteurs Formeldelse etc.
Ringe og velmeent Ønske til Hr. Bartholin.
Paa en Skive.
Alle Tings Cirkelgang.
Fragmenter.
Smaavers.
Andet Stambogsvers.
Ønsket.
Impromptu over Tandpine.
Til Luft-Skipperne.
Med en Gave til Sygecassen.
Til Digterens Hustru.
Paa Sammes Fødselsdag.
Impromptu til Mad. Juel paa hendes Fødselsdag.
Til Fru Walter.
Afskeeds-Sang.
Vers paa opgivne Riim.
Indrykket i Aftenposten.
Provst Hersom.
Nyaarsvers.
Til J. R. Bull
I en Hof-Poets Navn.
Impromptu over en besværlig Hestepranger.
Kierlighed og Smørrebrød.
Over Smagen.
Da Chloe var i Kirke.
Lyksalighed.
Til en Mand, hvis Barn etc.
Impromptu ved en Offring.
Caspar Wessel.
Parodi.
Til Viintapper Lunds Svend.
» Kiere Moder huld.«
Gravskrifter.
Under Digterens Portrait.
Digterens Gravskrift over sig selv.