Udgiver:
Rosenkilde og Bagger
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1966-

Indeholdte værker:

SLÆGTEN
BILLEDFORTEGNELSE