Udgiver:
Rosenkilde og Bagger
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1966-

Indeholdte værker:

Knagsted
I
II
III
IV
V
VI
SLUTNING
BILLEDFORTEGNELSE