Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1927-29

Indeholdte værker:

Udvalgt fra Digte 1828
Indskrivter paa min Søsters Rokkebrev
Rankens Datter
Amor Jesuita
Hvile paa Vandringen
Tonerne
Elskovsseglet
Uskyldige Ønsker
Vandring og Opdagelse
Udvalgt fra Sang og Sagn 1840
Ravnens Qvide
Vaarsang i Høst
Violinspilleren ved Kilden
Serenade
Udvalgt fra Haandtegniger 1840
Serenade ved Strandbredden
Helene
Fregattens Hjemkomst
Udvalgt fra Lyriske Digte 1849
Natten
Kong Wolmer paa Reisen
Udvalgt fra Ny Digtninger 1853
Til en Snegl
Et Genre-billede
Den hvide Hind
Tre om Een
Udvalgt fra Sagn og Sagn Andet forøgede oplag 1858
Hvile
Skovminder
Udvalgt fra Brogede Blade 1865
Til Ludvig Bødtcher
Tak for sidst, Til Carl Ploug
Hjemvee
I Mai 1861
Sange fra »Genrebilleder«
Juli Maaned
Smaa Riim
Den 17de Juli 1837
Hverken Verden eller Du
Saa Havets Brusen, den vældige Vind
Ved Veien paa en Steen jeg sad
Hvor Mangen søger ei med Qval
Jeg seer det grant, Du favre Qvinde!
Fuglen sværmer for Himlen
Naar Solens Blik kun sparsomt bryder
Her hjemme i min Stue
En Rosenstok, ustadig
Sov sødeligt i Dødens Skrin
Det er jo, som jeg tidt har sagt:
Paa Landet skal Du leve
Jeg kom til Skovens Bolig
I Sommer, da vi havde det yndige Veir
De see paa Dig med Øjne milde
Over By, fra Taarnets Kroner
Jo tiere jeg Dig seer - ak!
Min Tanke som en Svale let
I Skovens Høisale Falken graa
Der var Roser i Dale
Det er nu engang i sin Orden
Du er deilig! O, det nytter Dig ikke
Jeg hader dem, de lange Dage
Han glemmer Dig ei!
En lille Steen Du her modtage
Den første gang, jeg Hende så
Fadderne synge
Phantasie
Naar kommer Høsten
Udvalgt fra Digte,gamle og nye 1832
Udvalgt fra Nogle Digte 1835
Sjelland
Udvalgt fra Håndtegninger 1840
En Fortabt
Efterklang
Til Vinter-lærken
Til Storken
Skatten
Sommerfuglen
Den Grønne Bog
De to Kilder
Til En Kilde
Det Danske
Fransk OG Dansk
Til Een
O, kunde jeg Dit Knæ dog favne
Naar jeg skal døe, jeg mit Farvel
Ud over Havets Mark, den øde
Ved en Fuglekræmmers levende
Lad os reise, lad os vandre
O, var Du her i denne By
Og var Du bleg, som Nattens Stjerne
Jeg gad saa gjerne være
Har Du sovet sødt i Nat?
Min Sjæl var viklet ind i Smertens Traade
Der var saa ængsteligt i Haven!
Der sittrer paa mine Læber
See til Jupiter, den Skjelm
Paa Gaden over Stenene
Lad dem synge, som de maae!
Saa fast mit Hjerte banker
Jovist er Du fortryllende
Svæv hid med al Din Pragt og Pryd
Skulde der komme den Tid
Jeg mine Qvaler alle
Jeg holder fast ved Dig, saa længe
Du lader Ingen vide
De gamle Sagn fortælle
Du er som Brød, det grove - fine
Du lagde Din Haand jo paa min Kind?
Vil Du t roe mig, naar jeg siger
Jeg takker min Hustrue for hvert et Blik
Jeg holder af Dig - Dig alene
Flyv Fugl, Flyv
Haandværkssvenden synger
Sonet
Hvordan hun er?
Ridder Kalv
Vise
Sang i Dalen
Sang paa Fjeldet
Aftenmøde
Til Træet
Flugten til Amerika
Dandsen i Skoven
Vaabendragerens Eed
Mathildes HÆnder
Romanze
En Ven
To Elskende
En Situation
Bolero
Tre Beilere
Til en Digter
En Moder til sin Søn
Hun til Ham
Vaaren
Dandsen ved Glumsø
En Beiler
Mit Hjem
Sangfuglen ved Oehlenschlägers Grav
Henrik Pingel
En Smagssag
1836
Du veed ei, hvor jeg er
Jeg kjørte i dunkle Skove
Bøgen skyder alt sit Blad
O, lad ei svinde
Al den Veemod og Smerte
Skal jeg klage? skal jeg sukke?
Mit Bryst var som en tropisk Egn
Du vilde Hjerte! sov i Fred!
Har Du alt længe sovet?
Du vil ei troe, hvad jeg har sagt
Hvad mener du med dette hulde
Der bygger en venlig Svale
Tak, Elskte! for det Blomsterbrev
Hverken Konge eller Dronning
Hil Dig, min Vandrings Lys!
Løvet synker mat til Jord
Hvor jeg af Længsel bæver
Jeg drømmer om Dig i Nattens Stund
Naar Bølgen langsomt vugger
O, hvergang min Tanke til Dig gaaer
Naar Dagen er bortgangen
Mig Himlen var saa vild og graa
Natten var mild og kjær
Hvor Skoven mest var øde
Læg Vedbendranken om min Hat
I Din Haand, i den høire
Jeg seer Dig hisset tydeligt
Ret aldrig kan jeg glemme
Jeg takker Dig for hver en Stund
Studentervise
Vinterlandskab
Hilsen
O! var jeg!
Jeg elskte Fogdens Datter
Brev fra Kiel til Anna Mathea
Matrosen
En Sommernat
Længsel
Til Beppina
Min Skat
Udvalgt fra Digtninger 1846
Uden Haab
Forvandling
I det Frie
Sommerlyst
Amor Rex
Udvalgt fra Nye Digte 1851
En Hytte
I Hjemmet
Skovsang
Gjengangeren
I Rom 1854
Stjernen
Med Wessels Digte
Udvalgt fra En Samling Vers 1872
Polka
Udvalgt fra Efterladte Manuskrifter
Livet, Døden
Kunde jeg Roser male
Jeg gik mig i Skoven saa eensom en Gang
Dreng! - Du med de brune Lokker
Tilgiv - tilgiv! jeg kan ei andet!
Hensjunken i mit Hjertes Drøm
Her midt blandt Dine Huus-Spioner
Der var saa eensomt og saa stille
Naar Natten kaster sine Skygger
Jeg taug nu saalænge stille -
Mig ingen Tid skal have bragt
See, staaer ei der det unge Aar
Jeg elsker Dig! - og aldrig rolig
Her paa Deilighedens bløde
Saae Du ei tidt en Svale
Jeg kan ikke rigtig finde
Jeg takker Gud, at han mig gav